Uudised

Uudised

Uudised

29. mai 2024
Sotsiaaltöö: Haridusasutuste ja Rajaleidja keskuste abivõimalused tuge vajavatele lastele

Korraldus 20. mai 2024 Millist tuge on võimalik saada lasteaias või koolis kohapeal ning kuidas saab last, tema vanemaid, haridusasutuste ja omavalitsuste spetsialiste aidata riikliku õppenõustamise süsteemi Rajaleidja võrgustik? Kust leida abi, kui lapsel on raskusi õppimise, käitumise või suhetega? Kui muret pole õnnestunud perekeskis lahendada, siis tasub esmalt pöörduda lapse õpetaja poole. Temale saab lapsevanem rääkida, mida ta on tähele pannud, mida laps on kodus teinud ja rääkinud. Samuti saab õpetajalt tagasisidet, milline on olukord lasteaias või koolis, kas õpetajad on midagi sarnast täheldanud. Koos arutamine on esmalt kõige paslikum.

Loe edasi
28. mai 2024
Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta taotlusvoor on avatud!

Taotlusvoor on mõeldud kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamiseks ja elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks kohalikul tasandil. Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas. Julgeolekuolukorrast tingituna on 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Loe edasi
24. mai 2024
Eesti lõõtsapealinnas Põlvas tähistab lõõtspillikogukond Karl Kikase 110. sünniaastapäeva

Karl Kikas on Eesti tuntuim lõõtspillimängija, kes mängis Teppo-lõõtspilli läbi Eesti raadio kuulsaks. Kui senini oli peetud lõõtspilli „labaseks“ pilliks ning mängiti peamiselt külapidudel, simmanitel ja kodus, siis peale raadios kõlamist sai pill populaarseks ja lasti ka rahvamajadesse. Kikase pillimäng oli nii puhas ja filigraanne, et temalt on siiani kõikidel lõõtspillimängijatel palju õppida.

Loe edasi
21. mai 2024
HÜPPELAUD AITAB MEIL VANEMAHARIDUSE SÜSTEEMI LOOMISE EESMÄRKI TÄITA

Vanemahariduse süsteemi loomine Eestis on jõudnud Erasmus+ „Hüppelaua“ koolitusel edasi järgmisse vooru. Põlva maakonna projekt jõudis 14 parimahulka, mille seast valitakse välja parimad projektid, mis vastavad Erasmus+ KA2 taotlusvooru nõuetele. Vanemaharidus on Põlvamaa tervisestrateegia aastani 2035 üks eesmärkidest ning aitab täituda peamisel prioriteedil, mis on laste ja noorte vaimse tervise edendamine. 16-17. mail 2024 osalesid Põlva maakonna vanemahariduse programmi loomise juhtrühma liikmed Erasmus+ „Hüppelaua“ koolituspäevadel.

Loe edasi
19. mai 2024
TAI: HPV kodutest on aidanud emakakaela sõeluuringul osalust jõudsalt kasvatada

HPV kodutest on uudne ja usaldusväärne viis emakakaelavähi sõeluuringul osalemiseks – 2023. aastal kasutas seda võimalust ligi 5000 naist. Emakakaelavähi sõeluuringu tegemiseks valis kodutesti enim naisi Võru ja Ida-Viru maakonnas ning 60- ja 65-aastaste hulgas. Ida-Virumaal said ligi pooled ning Põlva- ja Võrumaal üle veerandi kodutesti teinud naistest proovivõtuvahendi apteegist, näitasid Tervise Arengu Instituudi (TAI) ja Tervisekassa koostöös läbiviidud kodutestiprojekti tulemused

Loe edasi
eu