Põlvamaa aasta küla

Põlvamaa Aasta Küla konkursi eesmärk on avaldada tunnustust külade tulemusliku tegutsemise eest ja teadvustada üldsusele maa- ja külaelu olulisust Põlva maakonnas. 

Põlvamaa Aasta Küla tiitel antakse ühele külale, külade piirkonnale või alevikule Põlva maakonnas, mis on saavutanud märkimisväärseid tulemusi külaelu arendamisel.

Põlvamaa Aasta Küla kandidaadile esitatavad tingimused:

  • nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul;
  • küla arendavate ja kogukonda liitvate projektide/initsiatiivide edukas algatamine  ja elluviimine, ajaloo talletamine;
  • ühistegevused külas ja koostöö kohaliku omavalitsusega;
  • avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil;
  • kehtiv (või koostamisel olev) arengukava.

SA Põlvamaa Arenduskeskus moodustab seitsmeliikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri, ühe kohaliku omavalitsuse ja eelmise konkursi Põlvamaa Aasta Küla võitja esindajad.

Varasematel aastatel on Põlvamaalt võistlustulle saadetud Hurmi, Kiidjärve, Karisilla, Maaritsa, Lutsu, Taevaskoja ja Himmaste küla. 

Üle-eestilise Aasta küla konkursi kohta leiab lisainfot MTÜ Liikumine Kodukant veebilehelt. 
 

Lisainfo:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
SA Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu