Ettevõtlusauhinnad

PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSAUHINNAD

Tunnustust leiavad Põlvamaal tegutsevad äriühingud, kelle tegevus ja eeskuju on enim positiivselt mõjutanud meie elukeskkonda ja inimeste heaolu, suurendanud elanike tööhõivet, sissetulekuid ja maakonna tuntust ning muutnud maakonda atraktiivsemaks selle elanikele, külastajatele, spetsialistidele ja investoritele. 

Tunnustatakse neljas kategoorias:

1. MASTIMÄND: tunnustatakse ettevõtet, mis on tegutsenud üle viie aasta, kus töötab vähemalt 10 inimest, on oluline piirkonnale/vallale ning mis on edukas, stabiilne ja jätkusuutlik.

2. PÕLVAMAA PÄRL: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on tuntud väljaspool maakonda ja on oma tegevusega märgatavalt panustanud Põlvamaa kui sihtkoha atraktiivuse tõstmisse.

3. TÕUSEV TÄHT: tunnustatakse ettevõtet või ettevõtjat, kes on oma tegevuses keskkonnasõbralik ja innovaatiline ning käivitanud uue tegevuse (toote/teenuse) või protsessi.

4. ETTEVÕTLUSE EDENDAJA:  tunnustatakse üksikisikut, ettevõtet, asutust, organisatsiooni või omavalitsust, kes on oma tegevusega otseselt või kaudselt aidanud kaasa Põlvamaa ettevõtluse arengule.

Põlvamaa ettevõtjate tunnustamist korraldavad Põlvamaa Arenduskeskus ja Põlvamaa Omavalitsuste Liit.

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2021

MASTIMÄND 2021- Ecosauna Projekt OÜ

TÕUSVAD TÄHED 2021 - Peeter  ja Raido Peedomaa 

PÕLVAMAA PÄRL 2021 - OÜ Käbliku Pruulikoda.

ETTEVÕTLUSE EDENDAJA 2021 – Leo Kütt

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2020

MASTIMÄND 2020- Põlva-Term OÜ

TÕUSEV TÄHT 2020 - Snow & Wakeboard Solutions OÜ

PÕLVAMAA PÄRL 2020 - Siidrikoda OÜ

ETTEVÕTLUSE EDENDAJA 2020 - Liina ja Indrek Maripuu

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2019

Põlvamaa Mastimänd - Alcantra OÜ

Põlvamaa Pärl - Taevaskoja Turismi- ja Puhkekeskus OÜ

Tõusev Täht - EZ Rulo OÜ

Ettevõtluse Edendaja - OÜ Kanniku juht ja omanik Aare Kannik

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2018

Põlvamaa Mastimänd - OÜ Kagureis (Pesa hotell & restoran)

Põlvamaa Pärl - OÜ Kanepi Aiand

Tõusev Täht - OÜ E-Sahver

Ettevõtluse Edendaja - kompetentsikeskuse Tsenter endine juht Kalev Kaarna 

TUNNUSTATUD ETTEVÕTTED 2017

Põlvamaa Mastimänd - OÜ Peetri Puit

Põlvamaa Pärl - AS Värska Sanatoorium

Tõusev Täht - OÜ Käbliku Pruulikoda

Ettevõtluse Edendaja - majandus- ja ettevõtlusõpetaja Kaia Tamm

eu