Uudised

POL-i uudised

08:39 09. märts 2022
Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev

Neljapäeval, 17. märtsil algusega kell 13:00 toimub Põlvamaa rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaline teabepäev, mida teostatakse koostöös Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumiga. Üritusele on oodatud Põlvamaa kohalike omavalitsuste (KOV) ja KOV hallatavate asutuste töötajad. Teabepäevale on oodatud ka teised osapooled, kellel on eelnev ja/või potentsiaalne kokkupuude sihtgruppi kuuluvate elanikega (tagasipöördujad, uussisserändajad, vähelõimunud püsielanikud).

Loe edasi
eu