Kohaliku omaalgatuse programm

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM (KOP)

Põlvamaa Omavalitsuste Liit annab teada, et alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi rakendemise aluseks on riigihaldusministri 20.03.2021 määrus nr 10.

KOP-i eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

meede „Kogukonna areng“, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;

• meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta  meetmes „Kogukonna areng“ on 2500 eurot  ja meetmes „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“ on 4000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

OTSEVIIDE 2024 kevadvooru Põlva maakonna ühingute taotluskeskkonda.

2024. aasta kevadine taotlusvoor avaneb 1. märtsil 2024. aastal. Taotlused tuleb esitada e-toetuse keskkonnas asukohajärgse maakonna arendusorganisatsioonile hiljemalt 1. aprillil 2024 kell 16.30. E-toetuse süsteemi kasutajaks saab end registreerida: https://etoetus.struktuurifondid.ee.

Programmi ja toetuse taotlemise tingimusi, programmi määrust ning e-toetuste keskkonda tutvustav infopäev toimub elektrooniliselt. 

KOP 2024. a. kevadvooru infopäevade salvestused:

https://rtk.ee/meede-kohaliku-omaalgatuse-programm-2024-kevad#infopaev

MATERJALID 

Määruse seletuskiri

Hindamismetoodika

Näidisvorm, juhend taotlejatele

Taotlusvormi näidis meetmele "Kogukonna areng"

Taotlusvormi näidis meetmele "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine"

E-keskkonnas taotlemise õppevideo

Aruandevormi näidis

Näited väljundi tõendusdokumentidest

Lisamaterjalid

vabaühingu projektitaotluse koostamise juhend

KOP toetatud projekte vaata siit:

HINDAMINE

Projekte hindab 5-liikmeline hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Reemo Timmermann ja Miia - Kersti Sultsmann (Eesti Külaliikumine Kodukant), Merlika Niidumaa (Kanepi valla arendusspetsialist), Diana Marga (Põlvamaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant) ja Põlvamaa Arenduskeskuse juht Lennart Liba.

NÕUSTAMINE

Projektitaotluste menetlemisega tegeleb Eve Neesalu, eve.neemsalu@polvamaa.ee tel +372 5621 6688 ja nõustamisega SA Põlvamaa Arenduskeskuse mittetulundusühenduste konsultant Kaisa Tammoja, e-post kaisa.tammoja@polvamaa.ee, tel 510 9433

MENETLEMINE

Programmi menetlemist maakonnas koordineerib Põlvamaa Omavalitsuste Liit, taotluste menetlemine on delegeeritud Põlvamaa Arenduskeskusele. Üldjuhul on taotluste menetlemiseks 50 tööpäeva. 

Lisateave:

Eve Neemsalu
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
tegevjuht
Tel: +372 5621 6688
E-mail: eve.neemsalu@polvamaa.ee

Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 510 9433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee

eu