Põlvamaa vapimärk

PÕLVAMAA VAPIMÄRK

Põlvamaa vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, millega tunnustatakse isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa Vapimärgiga kaasneb Põlvamaa Omavalitsuste Liidu rahaline preemia.

Kõigil sh asutustel on õigus Põlvamaa Omavalitsuste Liidule esitada ettepanekuid Põlvamaa vapimärgiga autasustamiseks.

Kandidaadid esitatakse igal aastal jaanuarikuus e-postil polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus. 

TAOTLUSVORM

Vapimärgi kätteandmine toimub Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimehe poolt üks kord aastas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud maakondlikul vastuvõtul. Erandkorras võib vapimärke väljastada ka muul ajal.

Põlvamaa vapimärgiga autasustamise kohta leiab lisainformatsiooni siseministri määrusest "Maakondade teenetemärkide kehtestamine".

Lisainfo:

Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
eve.neemsalu@polvamaa.ee

PÕLVAMAA VAPIMÄRGI LAUREAADID

2023: Ülo Needo - Ülo Needo on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Ta on mees, kes ei oska “ei” öelda ja on mõõtmatult panustanud Põlvamaa arengu heaks, paljuski vabatahtlikult ja vabast tahtest.

2022: Heino Tartes - Heino Tartes on oma silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud nii Põlva maakonna kui ka Eestimaa arengule rahvakultuuri hoidmises, arendamises ja noorte kaasamises. Seda eelkõige lõõtspilli valmistamisel, mängimisel ja lõõtspillimängu õpetamisel. 

2021: Peeter Peedomaa - Peetri Puit OÜ osanik ja juhatuse liige. Peeter Peedomaa alustas puidutööstuses Põlvas 1984. aastal. Tema juhitud ettevõte Peetri Puit on spordi suurtoetaja, firma müügiedu lisab Põlvale ja Põlvamaale positiivset kuvandit,  2019. aastal investeeriti uude täisautomaatsesse tootmisliini ja tehasehoone juurdeehitusse. 

2020: Leo Kütt - Pühendunud kodukandi elu arendaja. Räpina kogukonna hing, uute ettevõtmiste väsimatu algataja ja eestvedaja, kohalike sündmuste korraldaja ning kogukonda arendavate ja edasiviivate projektide elluviija. Leo Kütt on Räpina Vallavolikogu liige ning haridus- ja kultuurikomisjoni liige.

2019: Ester Liblik -  Põlvamaa kultuuriedendaja ja teenekas muusikapedagoog, Põlva Muusikakooli  direktor ning kauaaegne Maarja Kammerkoori dirigent. Lõõtspillifestival Harmoonika korraldusmeeskonna liige.

2018: Tarmo Tamm - Tema juhtimisel on Põlvas toimunud mitmed uuendused ja arengud nii varasemast ajast omavalitsusjuhina kui ka praegusel ajal maaeluministrina. Riigikogu liikmena on Tamm osalenud Põlva valla arendamises, ta on aktiivne Põlva kultuurielu toetaja ja Põlva eestkõneleja riiklikul tasandil.

2017: Mart Madissoon – Põlva maavanem aastatel 1998-2003, agronoom, põllumajandusjuht, Eesti Vabariigi taastaja, Põlvamaa arengusse panustaja ja kaasamõtleja

2016: Voldemar Enno - elektriinsener, hüdroelektrijaamade taaskäivitaja, Inseneride Liidu asutajaliige ja kohaliku elu edendaja

2015: Laine Lõvi - seto kultuuri hoidja, leelopäevade algataja, leelokoori Kuldatsäuk eestvedaja, Tsäimaja looja ja seto toidukultuuri propageerija, Seto Talumuuseumi rajaja ja kauaaegne direktor

2014: Ülle Podekrat - Põlva lasteaed Mesimumm muusikaõpetaja, pärimuskultuurihoidja - folkloorirühma Käokirjas juhendaja, Eesti rahvamuusikatöötluse festivali idee autor ja peakorraldaja

2013: Heino Luiga - Räpina Aianduskooli direktor

2012: Vello Saar - AS Värska Sanatooriumi juhataja

2011: Urmas Jõgeva - AS Värska Vesi juhatuse esimees, ettevõtluse arendaja

2011: Asta Tagel - kauaaegne õpetaja, rahvusliku käsitöö edendaja ja hoidja, Põlva Käsitööklubi eestvedaja

2010: Jaak Hinrikus - silmapaistvate teenete eest põllumajanduse edendamisel maakonnas ja vabariigis ning pikaajalise ja tänuväärse töö eest maakonna arendamisel

2009: Jaan Kivistik - teenekas Räpina Aianduskooli õpetaja, vabariiklikul ja maakondlikul tasemel tunnustatud puuviljanduse ja viinamarjakasvatuse spetsialist

2009: Kalev Kreegipuu - põllumajanduse edendaja maakonnas ja vabariigis, maakonna arendaja

2008: Margus Leivo - Põlvamaa esimene maavanem aastatel 1990-1993

2008: Veera Hirsik - leelokoor Leiko asutaja ning eestvedaja, kauaaegne õpetaja ja Värska kandi omakultuuri arendaja

2007: Heli Raidla - käsitööõpetaja ja rahvarõivaste väärtustaja

2006: Oskar Tuvik - kauaaegne Räpina koolidirektor ja omavalitsustegelane 

eu