VIISAKOORDINAATORI 2019. AASTA II POOLAASTA VASTUVÕTUAJAD PÕLVAMAAL: 

Põlva riigimaja - 1. ja 15. juuli; 5. august; 2. ja 16. september; 7. ja 21. oktoober; 4. ja 18. november; 2. ja 16. detsember; kell 08:00

Räpina Loomemaja - 1. ja 15. juuli; 5. august; 2. ja 16. september; 7. ja 21. oktoober; 4. ja 18. november; 2. ja 16. detsember; kell 14.00

Aasta algul peetud kahe riigi konsulaarametnike läbirääkimistel ei soostunud Venemaa pool enam endist piiriäärsete elanike lihtsustatud kultuuriviisade korda jätkama. Soodusrežiim viisakoordinaatori kaudu jäeti kehtivaks vaid kultuurigruppidele mitmekordsete viisadena ning kehtivates nimekirjades olevatele hauaplatside külastajatele ühekordsete viisadena.

Hauaplatside külastamiseks mitmekordsete viisade lubamist menetleb VF Välisministeerium Moskvas ning otsuse langetamise tähtaeg ei ole hetkel prognoositav. Senised teised sihtgrupid - koolide, omavalitsuste, muuseumide, kirikukoguduste ja spordiklubide koostöö - peavad ise hankima Venemaalt viisakutsed ja vormistama viisataotlused, samuti kohaldatakse täistariifset Vene Viisakeskuse teenustasu (21 eurot) ning suures enamuses viisalõivu (35 eurot).

Viiskoordinaator võib olla personaalsete volikirjade alusel viisataotluse dokumentide edastajaks Vene Viisakeskusesse.

Viisade vormistamise ja nimekirjadesse kandmise tingimused ning protseduurid on samuti muutunud. Konsul soovib viisa eesmärki tõendavate dokumentide olemasolu. Kultuurikollektiivid peavad esitama juhendaja allkirjastatud KÕIKIDE liikmete värske nimestiku ning detailse esinemiste ajakava võimalikult pikaks perioodiks. Soovitav on viisataotluste esitamine ühe kollektiivi puhul ühiselt.

Hauaplatside tõendi alusel viisataotlejad peavad lisaks hauaplatsitõendile omama sugulusastme tõendamiseks sünnitunnistusi ja abielutunnistusi või vastavaid väljavõtteid rahvastikuregistrist. Kultuurigruppide nimekirja kandmise avaldused tuleb esitada uue, palju põhjalikuma tabeli alusel (põhja saab viisakoordinaatori käest), kuhu tuleb lisada juba ka planeeritavate ürituste külastamise kava.

Enne viisa vormistustaotluse esitamist tuleb maksta Vene Viisakeskuse teenustasu jaoks 11 eurot inimese kohta (pangaülekanne Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus arvelduskontole EE561010220275773220, selgituses ära tuua - kelle eest makstud). Eelnevalt palun kontrollida viisakoordinaatorilt kinnitatud nimekirjas kirjasolekut!
 

Lisainfo:
Andy Karjus
Kagu-Eesti viisakoordinaator
Tel: 511 0611
E-post: viisakoordinaator@gmail.com