Põlvamaal ei ole ajaloolist eellast. Maakond on moodustatud Võrumaa, Tartumaa ja Petserimaa valdadest. Seoses sellega puudusid maakonnal oma vapp, lipp ja muud sümbolid.

1990. aastal toimus maakonnsisene konkurss maakonna vapi, lipu ja muude sümbolite leidmiseks, kusjuures tingimuseks oli see, et uuel vapil ei tohi esineda ajalooliste maakondade elemente või nende kombinatsioone.

Konkursi tulemusena valiti Põlva maakonna vapiks kuldsel kilbil kolm musta kobrast langevas diagonaalreas.

Vapiloomade valikul lähtuti sellest, et koprad tulid Pihkva oblastist samal ajavahemikul Eestimaale, kui moodustati Põlva rajoon, seega nad sümboliseerivad teatud määral rajooni saamislugu. Kolm on neid seepärast, et rajoon moodustus kolme endise maakonna valdadest. Teiseks oli kobras väga haruldane loom Eestimaal, kelle praegune algkodu on Põlva maakonnas Mäda järve ääres. Kolmandaks iseloomustab kobras vapiloomana Kagu-Eesti suhtelist ökoloogilist puhtust, kus puudub reostav tööstus.