« Tagasi

Konkurss "Aasta küla 2018"

Konkursi eesmärk on avaldada avalikku tunnustust küladele (külade piirkondadele, alevikele) tulemusliku tegutsemise eest ning teadvustada maa- ja külaelu olulisust ning esitada Eesti Külaliikumise Kodukant üleriigilisele konkursile „Aasta Küla 2019" Põlvamaa Aasta küla.

KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD JA PÕHIMÕTTED

Põlvamaa Aasta Küla selgitatakse välja üle aasta, s.o Eesti Külade Maapäeva toimumisele eelneval aastal.

Põlvamaa Aasta Küla 2018 tiitlile võib kandideerida küla, külade piirkond või alevik Põlvamaal.

Põlvamaa Aasta Küla konkursi hindamiskriteeriumid:

1. Nähtav kogukonna positiivne areng ja külasisene koostöö viimase kolme aasta jooksul.
2. Küla arendavate ja kogukonda liitvate projektide/ initsiatiivide edukas algatamine ja edukas elluviimine, ajaloo talletamine.
3. Ühistegevuste korraldamine külas.
4. Hea koostöö kohaliku omavalitsusega.
5. Avatus ja tuntus maakondlikul ja/või üleriigilisel tasandil.
6. Kehtiv (või koostamisel olev) arengukava.

KANDIDAATIDE ESITAMISE KORD

Põlvamaa Aasta Küla 2018 konkursil kandideerimiseks tuleb tiitlile kandideerijal (külakogukonnal, küla MTÜ'l või seltsingul) esitada täidetud ankeet

Kandidaadi saavad üles seada ka teised juriidilised isikud (sh. kohalikud omavalitsused), kuid sellisel juhul tuleb ankeedis märkida kooskõlastus küla esindajaga.

Kandidaadiks ei saa esitada üleriigilist Aasta Küla tiitlit omavat küla ja eelmistel Põlvamaa Aasta Küla valimistel Aasta Külaks osutunud küla.

KONKURSI LÄBIVIIMISE KORD

MTÜ Põlvamaa Kodukant edastab avaliku konkursi teate, juhendi ja ankeedi kõikidele Põlvamaa omavalitsustele ning avalikustab info Põlvamaa Kodukandi Facebooki lehel ja Põlvamaa portaalis.

Täidetud ankeete oodatakse 20. oktoobrini (k.a) 2018.

Ettepanekuks täidetakse ankeet ning edastatakse e-posti aadressile polvamaa.kodukant@gmail.com.

MTÜ Põlvamaa Kodukant moodustab seitsmeliikmelise hindamiskomisjoni, kuhu kuuluvad Põlvamaa Kodukandi, SA Põlvamaa Arenduskeskuse, MTÜ Põlvamaa Omavalitsuste Liidu, MTÜ Põlvamaa Partnerluskogu, MTÜ Piiriveere Liideri, Põlva Maarja Koguduse ja eelmise konkursi Põlvamaa Aasta Küla (Himmaste) võitja esindajad.

Hindamiskomisjon hindab kandidaatide kirjalikke ankeete ja seejärel tutvub vajadusel kandidaatidega kohapeal eelnevalt kokkulepitud ajal.

Hindamiskomisjon teeb otsuse Põlvamaa Aasta Küla aunimetuse saaja kohta hiljemalt 30.11.2018.

ESITAMINE ÜLERIIGILISELE KONKURSILE AASTA KÜLA 2019

Põlvamaa Aasta Küla esitab üleriigilisele konkursile Põlvamaa Kodukant.
Liikumine Kodukant AASTA KÜLA 2019 kuulutatakse välja Eesti Külade XIII Maapäeval.