Uudised

Uudised

Tervisekassa toetab nelja raviteekonna parandamist läbi kiirendiprogrammi
2024-07-08 10:47:00

Raviteekondade kiiremaks käivitamiseks ja raviasutuste suuremaks kaasamiseks algatatud kiirendiprogramm on edukalt alanud. Neli projekti saavad Tervisekassa poolt toetust, et parandada ravikäsitlust laste suutervise, südamepuudulikkuse, vaimse tervise ja dementsuse raviteekonnal.

Kandideerimise voorus esitati 19 nõuetele vastavat taotlust, mida hindas 12-liikmeline hindamiskomisjon. Hindamise tulemusena selgusid neli silmapaistvat projekti, mis hakkavad Tervisekassa toetusel oma ideid edasi arendama.

„Kiirendiprogrammi eesmärk on suurendada teenuste inimkesksust ja tagada terviklikum ravikäsitlus. Kandideerimine oli avatud kõigile, kes soovisid oma valdkonna probleemi meeskonnaga kiirendiprogrammi kaudu lahendama tulla ja kes näitasid üles potentsiaali ning valmisolekut oma ideid ellu viia,“ rääkis Tervisekassa  raviteekondade teenusejuht Eva Paalma.

Kandideerida sai Tervisekassa poolt määratud teemadel nagu laste suutervis, südame- ja veresoonkonna haigused, vaimne tervis. Nimetatud teemadest pääses üks projekt programmi. Võimalik oli kandideerida ka muu teema kategoorias, kust valiti edasi üks projekt.  

Pärast põhjalikku hindamisprotsessi valiti välja järgmised neli projekti:

  1. Laste suutervise raviteekond, mille eesmärk on tagada piima- ja vahelduva hammaskonnaga lastele terved hambad.
  2. Südamepuudulikkuse raviteekond, mille eesmärk on parandada patsiendikogemust ja ravi kvaliteeti, esmatasandi ja teiste teenuste sujuvamat integratsiooni ning vähendada erakorralisi pöördumisi.
  3. Meeleolu- ja ärevushäirete raviteekond, mille eesmärk on ühtlustada ja riigiüleselt rakendada täisealise inimese raviteekond tervishoiu esmatasandist eriarstiabini meeleolu- ja/või ärevushäire kahtluse või varasema diagnoosi korral.
  4. Dementsuse raviteekond, mille eesmärk on luua standardiseeritud tegevused ja juhendid lähedastele ning töötajatele patsiendi käsitlemiseks, selgelt defineeritud protsess, koordineeritud rollid ja koostöö.

„Tervishoid ei tööta üksi ega iseenda jaoks. Raviteekondade arendamine võimaldab kaasata sotsiaalvaldkonda, kohalikke omavalitsusi ja erinevaid tervishoiu tasemeid. Meil on suur rõõm, et Pärnu Haigla projekt dementsuse raviteekonna parendamiseks saab tuge kiirendiprogrammist. Dementsus on kompleksne haigus, mis vajab rohkem tähelepanu, süsteemset tuge ja eestvedajaid, et patsiendid saaksid kõiki neile vajalikke teenuseid õigel ajal ja õiges kohas ning et kõik osapooled oleksid ühtsete põhimõtete järgi teenuste osutamisesse kaasatud. Kiirendiprogramm annab väga hea võimaluse alustada tõhusamat dementsuse raviteekondade loomist ja olemasolevat ressurssi paremini kasutada,“ tõdes Pärnu Haigla kvaliteediteenistuse juhataja Teele Orgse.

Tervisekassa raviteekondade kiirendiprogrammi pääsenud projektid saavad Tervisekassalt rahalist toetust ja ekspertide ning mentorite nõustamist, et oma ideid edukalt ellu viia. Kuni 5-kuuse kiirendiprogrammi lõpuks on igal meeskonnal loodud uus raviteekond (standard) koos mõõdikutega, mida minnakse järgmises etapis ka piloteerima.

Kiirendiprogrammi avakohtumine programmi pääsenutega toimub augustis. 

Rohkem infot raviteekondade arendamise kohta leiab Tervisekassa kodulehelt.  

Teate edastas:

VIVIKA TAMRA
Peaspetsialist
Tervisekommunikatsiooni osakond
T: 56682026
E: vivika.tamra@tervisekassa.ee
Lastekodu 48, Tallinn

Foto: Erakogu
Eva Paalma sõnul on kiirendiprogrammi eesmärk suurendada teenuste inimkesksust ja tagada terviklikum ravikäsitlus.

eu