Uudised

Uudised

Lõuna-Eesti Turismiklaster osaleb Äksi [eel]arvamusfestivalil
2024-07-03 10:33:00

Lõuna-Eesti Turismiklaster valmistub osalema Äksi [eel]arvamusfestivalil, et arutleda olulise ja ajakohase teema üle: “Kestlik reisimine: Kuidas jätta endast positiivne jälg?“.

Äksi Eelarvamusfestival on tuntud oma avatud ja kaasava atmosfääri poolest, kus erinevate valdkondade spetsialistid ja huvilised saavad arutada ühiskonnas olulisi teemasid. Lõuna-Eesti Turismiklaster toob fookusesse kestliku reisimise ja selle mõju keskkonnale ning kogukondadele.

Kestlik reisimine on teema, mis muutub iga aastaga üha aktuaalsemaks. Globaalne kliimakriis ja kasvav teadlikkus keskkonna hoidmise vajalikkusest on pannud inimesi mõtlema, kuidas nende reisimine ja puhkus mõjutab planeeti. Lõuna-Eesti Turismiklaster soovib selle arutelu kaudu tõsta teadlikkust ja leida praktilisi lahendusi, kuidas reisida nii, et sellest oleks kasu nii turistile, kohalikele kogukondadele kui ka loodusele.

Arutelu käigus käsitletakse mitmeid olulisi küsimusi: Milliseid samme saavad turismiettevõtjad astuda, et vähendada oma ökoloogilist jalajälge? Kuidas saaksid reisijad oma valikuid teadlikumalt teha? Millised on parimad praktikad ja näited kestlikust turismist nii Eestis kui ka mujal maailmas? Lisaks uuritakse, kuidas saab koostööd teha kohalike kogukondadega, et tagada nende kaasamine ja kasu turismist. [Eel]arvamusfestivalil on kaasa rääkimas ka Tillu kohviku perenaine Eve Veski.

Lõuna-Eesti on tuntud oma kauni looduse ja rikkaliku kultuuripärandi poolest, mis pakuvad suurepäraseid võimalusi kestlikuks reisimiseks. Turismiklaster on pühendunud sellele, et aidata piirkonna turismiettevõtetel omaks võtta kestlikke praktikaid ja pakkuda külastajatele ainulaadseid ja keskkonnasõbralikke elamusi.

Äksi Eelarvamusfestivalil osalemine on suurepärane võimalus tuua kokku erinevad osapooled ja luua viljakas dialoog kestliku turismi teemadel. Lõuna-Eesti Turismiklaster kutsub kõiki huvilisi osalema ja kaasa rääkima, et ühiselt leida viise, kuidas jätta endast positiivne jälg ja muuta reisimine jätkusuutlikuks.

Äksi [eel]arvamusfestival toimub 20. juulil juba teist korda nii Jääaja Keskuse ees kui sees.

eu