Uudised

Uudised

Põlvamaa haridusasutuste Sügiskool
2023-11-02 21:18:00

Novembrikuu esimestel päevadel toimus Põlvamaa haridusasutuste Sügiskool. Kahepäevane Sügiskool tõi kokku Põlvamaa koolide, lasteaedade ja noortekeskuste ettevõtlikud inimesed. 

Sügiskool sai alguse arvamusrännakuga teemal „Ettevõtlikkuse arendamine formaalses/mitteformaalses hariduses“. Arvamusrännakul tekkinud olulisemad visioonid annavad maakonna noorte ja laste ettevõtlikkuse eestvedajatel sisendi ettevõtlikkuse tegevuste planeerimisel.

Esimese päeva teises pooles kutsus koolitaja Kati Orav kõik osalejad joonistamise maailma läbi visuaalse lihtsustamise ja mõtlemise. See oskus annab võimaluse oma ideid ja mõtteid lihtsate piltide, skeemide ja seoste abil struktureerida. Visuaaliseerimise oskust saab kasutada erinevates ainetundides nii õpetaja kui õpilase tööriistana. Grupitööna arvamusrännaku käigus kokku lepitud visioonid vormistati ägedateks visuaalideks kinnistades uut õpitud oskust. 

Liikumisaastale kohaselt lõppes koolituspäev aktiivse liikumisega Kubija Terviseradadel. Teise päeva teemaks oli harjumuste kujundamine. Asi on Minus! koolitajad keskendusid neljale harjumusele – selgus, energia, mõtteviis ja julgus. Need alustalad on olulised ettevõtliku hoiaku arendamisel, annavad inimesele hea enesetunde ja täisväärtusliku elu. Lisaks erinevatele ettevõtlikkust toetavatele teemadele andis Põlvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse suunajuht ülevaate erinevatest tegevustest ja saabuvatest koolitustest.

Sügiskooli elluviimist toetab programm “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2019-2023.”

eu