Uudised

Uudised

Põlvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute uuring
2022-05-10 12:35:00

Põlvamaa Arenduskeskus, Põlva Maakonna Spordiliit  koostöös Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga  algatasid möödunud aastal  Põlvamaa elanike liikumisharjumuste ja -hoiakute  uuringu.  Uuringu tulemused on nüüd esitluseks vormistatud. 

Uuringu läbiviimiseks kasutatati Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutas sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun. Spordiliidu ja arenduskeskuse rolliks oli uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

Sellelaadne uuring oli maakonna ajaloos esimene omataoline ning eesmärgiks oli kaardistada Põlvamaa elanikkonna liikumisharjumused ning -hoiakud, et tulemustele tuginedes saada tagasisidet tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamisest. Vastuste analüüsi põhjal on näiteks võimalik luua seoseid inimeste soo, majandusliku ja hariduse tausta ning muude näitajate vahel. Samuti selgitati välja asjaolud, mis takistavad inimestel regulaarse liikumisega tegelemast, milline on põlvamaalaste  enesekriitika, kui haigeks või terveks end peetakse. Tulemusi tutvustati märtsi alguses Zoom keskkonnas ja nüüd mais spordiliidu üldkogul.

Uuringu vastustest tulenevalt saavad meie omavalitused/spordiorgansatsioonid/tervisedendajad, liikumisürituste korraldajad  edasipidi pakkuda paremaid, sobivamaid sportimistingimusi, lahedaid liikumisharrastuse-tervisedenduslikke üritusi, spordivõistlusi.

Regionaalne maakonnapõhine uuringuvajadus tulenes ka soovist võrrelda Eesti ja Põlvamaa elanikkonna liikumisharjumusi ning hoiakuid ja seda, kas ja kuidas Põlvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Täname kõiki, kes leidsid aja uuringuankeedi täitmiseks!
Uuringu tulemused leiate - https://sport.polvamaa.ee/et/info/liikumisuuring/

Lisainfo:
Ingrid Muuga
Põlva Maakonna Spordiliit
Tel. 5175848
E-post: polvasport@gmail.com

eu