Töökorraldus Räpina vallas alates 17.03.2020

Seoses viiruse ulatusliku levikuga on alates teisipäevast, 17.03.2020 vallavalitsuse tööruumides peatatud kodanike vastuvõtt. Inimesi teenindatakse telefoni ja e-kanalite vahendusel. Ametnike kontaktid leiate valla kodulehelt.

Jätkub vältimatult vajaliku sotsiaalabi osutamine, selleks palume ühendust võtta telefoni teel, et eelnevalt oma piirkonna sotsiaaltöötajaga järgnevate sammude astumiseks kokkulepped sõlmida.  Samuti palume kindlasti sotsiaaltöötajaid teavitada abivajavatest isikutest, kes ei saa toetuda kriisiolukorras lähedaste abile.

Tavapäraselt jätkub e-teenuse kaudu esitatud rahvastikutoimingute menetlemine. Isiklikku kohaletulekut nõudvate toimingute teostamiseks palume eelnevat aeg kokku leppida.

Räpina arendusspetsialistid jätkavad nõustamist telefoni teel, sealhulgas hajaasustuse programmi osas, taotlusvoor kestab 17. aprillini.

Valla allasutustest on suletud koolid, huvikoolid, noortekeskused, külakeskused, spordisaalid. Külastajatele on suletud hooldekodud. Räpina lasteaias Vikerkaar ja Viluste lasteaias Õnneseen on avatud valverühmad. Raamatukogud on sel nädalal avatud tavapäraselt, võimalik on kasutada avalikku internetipunkti asjaajamiseks (nt pangaülekanded, SKA taotlused, ametkondadega suhtlemiseks jne).

Inimesed, kel on koroonaviirusega nakatumise põhjendatud kahtlus, peaksid helistama oma perearstile või perearsti nõuande telefonile 1220. Terviseseisundi halvenemisel tuleb helistada hädaabinumbril 112. Viiruse riskirühma kuuluvatel vanemealistel ja krooniliste haigustega inimestel tuleks vältida rahvarohkeid kohti.

Räpina valla kriisikomisjon kogunes täna, 16. märtsil kl 13.  Kriisikomisjoni esimees on Räpina vallavanem Enel Liin. Komisjoni liikmed andsid ülevaate olukorrast. Jagati teavet. Vallavalitsusele on laekunud teated:

* AS Revekor annab teada, et korteriühistute koosolekud toimuvad ainult meilitsi, kavandatud kogunemised jäävad ära.

* Räpina Tervisekeskuse perearstid annavad teada, et Perearstikeskuses on peatatud plaaniline vastuvõtt ja ennetustegevuas. Kohale tohib minna ainult eelneval kokkuleppel. Informatsiooni korralduslike meetmete osas saab tel. 53977260

* AS Keskkonnateenused ja AS Ragn-Sells annavad teada, et kontorid on suletud, klientide teenindamine jätkub e-posti ja telefoni vahendusel. Jäätmejaamad Verioral ja Räpinas suletakse, olmejäätmete vedu jätkub graafiku alusel tavapäraselt.

* Kauplusauto (OÜ Aaroks) jätkab oma tööd tavapäraselt.

* Veterinaar- ja Toiduamet peatab ajutiselt plaanilised järelevalvetoimingud, mis nõuavad kohapealset kontrolli. Lihakäitlemisettevõtetes ja piiridel jätkub tavapärane töö. Võimaldamaks kaubavahetuse jätkumist väljastatakse sertifikaate kõikidest maakondade keskustest. VTA kontaktandmed on leitavad siit.

Hoia end kursis: www.terviseamet.ee/uuskoroonaviirus