Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi

Tartumaa Omavalitsuste Liit võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere programmi 2022. aasta tegevuskava koostamiseks.

Peipsiveere programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesiselt kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

Programmi rakendatakse Alutaguse, Mustvee, Peipsiääre, Luunja, Kastre ja Räpina vallas ning Tartu vallas Piirissaare ulatuses. 

Taotlusi võivad esitada programmi rakendamise piirkonna omavalitsusüksused ning piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui projektis kavandatud tegevused vastavad tema põhikirjalistele eesmärkidele. 

 

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on avatud 25. oktoobrist kuni 30. novembrini 2021.  Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel.

Palume Teil levitada Peipsiveere programmi eeltaotluste esitamise vooru väljakuulutamise informatsiooni potentsiaalsete taotlejate hulgas enda poolt valitud kõige tõhusamal viisil.


Lisainfo:


Tartumaa Omavalitsuste Liidu peaspetsialist Heili Uuk,
730 5216, 58862500, e-aadress heili.uuk@tartumaa.ee.