Põlvamaal toetati 2019. aastal seitset turvalisust tõstvat projekti

2019. aastal viis Põlvamaa Omavalitsuste Liit juba kuuendat aastat järjest läbi turvalisust edendavate projektide konkursi. Taotlusvooru kogumaht oli 14 578 eurot, millest enamus jagati välja kevadise taotlusvooru raames ja jääk 708 eurot sügisvooru raames. Kahe vooru peale laekus kaheksa projekti, millest rahastati seitse.

MTÜ Põlva Jahiselts tugevdas ja laiendas saadud toetuse abil Kadaja jahilasketiiru laskerada ümbritsevat kaitsevalli. Tegevus parandas turvalisust jahilaskmise treeningute ja võistluste läbiviimisel.

Eesti Tõukerattaliidu eesmärgiks on propageerida kohaliku kogukonna hulgas uudset liikumisharrastust tõukerattasporti, korraldades erinevaid üritusi, avatud- ja ühistreeninguid. Harrastajate turvalisuse ning nähtavuse tõstmiseks osteti kiivreid ja helkurveste. Võistluste korraldamiseks soetati piirdeaiad, mis aitavad eraldada autoteed võistlusrajast ning lihtsustada vabatahtlike tööd liikluse reguleerijatena tagades ühtlasi nii vabatahtlike kui osalejate suurema turvalisuse.

MTÜ Eoste-Valgesoo küla soetas videokaamera küla liiklusohutuse tõstmiseks.

MTÜ Saverna Vabatahtlik Päästekomando soetas nõuetele vastava tulekaitseriietuse ja mootorveepumba, mis parandab vabatahtlike päästjate võimekust reageerida suurematele ja piiratud ligipääsuga tulekahjusündmustele.

MTÜ Orajõe Selts soetas igale majapidamisele Orajõe külas vingugaasianduri ja gaasilekke anduri. Neid jagati külaelanikele koos turvalisuse alase infovoldikuga, millega tõsteti teadlikkust ja elukeskkonna turvalisust. Koostöös Päästeameti Lõuna Päästekeskusega toimus külaelanikele ka ohutusalane koolitus, mida Põlvamaa Arenduskeskus soovitab kõikidele Põlvamaa küladele. Päästeamet viib koolitusi ja nõustamisi läbi tasuta.

MTÜ HOIA taotletava toetuse raames viiakse Põlvamaa koolide 11. klasside õpilaste hulgas läbi veeohutusalane koolitus. Teoreetiliste tundide raames saavad noored teadmisi veeõnnetuste põhjustest, ohutust käitumisest veekogul, ohuolukorra hindamisest. Räägitakse ka uppuja tunnustest ning päästmisest päästevahendiga. Koolitus lõpeb praktilise õppepäevaga ujulas, kus noored saavad teadmisi praktikasse rakendada kogenud koolitaja ja merepäästja Eimar Tähe käe all.

Rahastus jagunes järgmiselt:

1. MTÜ Saverna Vabatahtlik Päästekomando – 3490.80 € ja 686.70 €
2. MTÜ Eoste – Valgesoo – 2373.00 €
3. MTÜ Eesti Tõukerattaliit – 3485.82 €
4. MTÜ Põlva Jahiselts – 1458.00 €
5. MTÜ HOIA – 818 €
6. MTÜ Orajõe Selts – 2244.50 €

Soovime kõikidele rahastatud projektide eestvedajatele jaksu projektide elluviimisel!


Foto: Karola Koopuu


Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee