« Tagasi

Põlvamaa ettevõtlike koolide koordinaatorite kokkusaamine

Suvevaheaja esimesel päeval, 12. juunil  toimus Põlva Gümnaasiumis Põlvamaa ettevõtlike koolide koordinaatorite ümarlaud. Kokkusaamise eesmärgiks oli käesolevast õppeaastast kokkuvõtete tegemine, info jagamine uuel õppeaastal toimuvatest võrgustiku tegevustest ning võrgustiku liikmete ootuste ja mõtete kaardistamine  noorte ettevõtlikkuse arendamiseks.

Ümarlaual osalesid kõik kuue kooli esindajad – Mooste Mõisakool, Kanepi Gümnaasium, Räpina Ühisgümnaasium, Põlva Gümnaasium, Vastse-Kuuste Kool ja Saverna Kool.

Inspireeriva külalisena osales kokkusaamisel Antsla Gümnaasiumi direktor Katrin Martinfeld, kes jagas ettevõtliku koolijuhina kogemusi, kuidas õpetada õpilasi kaasates koostöiselt erinevaid haridusprogramme. Antsla Gümnaasium rakendab lisaks ettevõtliku kooli haridusprogrammile veel Kiusamisvaba kooli programmi,  rakendab käitumisoskuste mängu VEPA ja on liikuma kutsuv kool jne.

Tegevust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks".

Info:

Kristel Koddala
ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 588 622 07
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee