« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus on valmis eest vedama Kagu-Eesti kaugtöö projekti

10. ja 12. septembril toimusid Tallinnas ja Otepääl Ametnike välitööde järelarutelud. Kohtumistel osalesid Kagu-Eesti arenduskeskuste ning omavalitsuste esindajad, maakondlike riigimajade juhid, ministeeriumite kantslerid, asekantslerid ja töötajad. Ametnike välitööd Kagu-Eestis kandsid eesmärki kaardistada piirkonna võimalused kui ka probleemid ning väljavalitud ideede ellurakendamisega toetada kogu Kagu-Eesti jätkusuutlikku arengut.

Koosolekutel osalenud Põlvamaa Arenduskeskuse juht Lennart Liba tõi paljude teemade seast esile  kolm olulist valdkonda: "Kagu-Eestis suurim probleem rahandusvaldkonnas on kindlasti siinse kinnisvara erinev väärtus võrreldes Põhja-Eestiga. Meie kinnisvara tagatisena ei ole finantsasutuste silmis likviidne. See tekitab ebavõrdse olukorra nii ettevõtetele kui ka eraisikutele. Näiteks kui ehitada kaks samasugust tehast, üks Põlvamaale ja teine Harjumaale, siis Põhja-Eesti oleva tehase väärtus tagatisena on kordades suurem kui see, mille asukoht on Kagu-Eestis. Tekib küsimus, et kas me siis elame nö turutõrke piirkonnas. Ametnike välitööde käigus see küsimus tõstatati üles ja nüüd on hakanud vastavad ametkonnad otsima olukorrale lahendust.

Loomulikult  on meie piirkonna suur probleem kruusateed. Koosolekutel arutati riigi võimalust enam panustada rahalisi ressursse, et Kagu-Eestis saaks olema rohkem kõvakattega teid, mis ühendavad eluliselt olulisi kohti. Rahade eraldamisel tulevikus on väga oluline teema riikliku toetuse koefitsiendi muutmine, mis puudutab just neid piirkondi, kus on rohkem kruusateid.

Kõigil seminaridel räägiti vajadusest luua Kagu-Eestisse kaugtöö tegemise võimalused. Ministeeriumite esindajad nõustusid meiega, et kaugtöövõimaluse loomine ja arendamine on võimalus Kagu-Eesti jaoks. Sobiva keskkonna  olemasolu loob võimaluse piirkonnas kaugtööturismi tekkeks. Kagu-Eestis on olemas kaunis ja omanäoline keskkond tegemaks kaugtööd. Samas vajavad kaugtööle tulevad ettevõtted tugistruktuure ja  kohapealseid teenuseid, mille arendamine on meie lähiaastate väljakutse. Kaugtöö tegemise tingimuste loomine  ei ole  seotud  seega vaid ühe hoonega, see teema on palju laiem. Põlvamaa Arenduskeskusel on soov ja valmisolek eest vedada Kagu-Eesti kaugtöö loomise ning arendamise projekti. Hetkel on koostamisel kava järgmiseks kolmeks aastaks. Loomulikult on vajalik projekti arendamisel kolme Kagu-Eesti maakonna omavalitsuste, arenduskeskuste, riigimajade ja ettevõtjate tihe koostöö. Kaugtöö annab meile võimaluse kutsuda inimesi Eestist kui ka kaugemalt siia elama ning töötama. Tulla võib nii lühemaks kui pikemaks perioodiks. Meie võimalus on olla Kagu-Eestis innovatsiooni mõiste avardaja ja innovaatiliste ideede  elluviija. Ei ole paremat paika olla innovaatiline, kui just seal, kus olud on rasked ja tingimused keerulised. Innovatsiooni põhialus on mõtlemise muutumine, mille tulemusena oleme avatud uutele ideedele. Innovatsioon on mõtteviis, millega tulevad eriti hästi kaasa noored, kes tulevikus veavad edasi siinset elu kas siis ettevõtjana või mingis muus ametis." sõnas Põlvamaa Arenduskeskuse juht Lennart Liba.

Foto (Leevi Lillemäe): Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja Lennart Liba


Lisateave:
Leevi Lillemäe
avalike suhete spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5887 6870
E-post: leevi.lillemae@polvamaa.ee