« Tagasi

Põlva riigimajast

Põlvas on riigimajaks valitud endine maavalitsuse hoone, aadressil Kesk 20 Põlva.

Hoone on Riigi Kinnisvara AS omandis ning riigi- ja omavalitsuste asutuste kasutuses, kus pärast maavalitsuse lepingu lõpetamist jäi vakantsus suuremaks kui 40%. Riigimajja on planeeritud valmimise järgselt lisaks kolida PRIA, Keskkonnainspektsiooni, Põllumajandusameti ja Veterinaarkeskuse Põlva büroode töötajad.

Kesk 20 hoone on heas seisukorras, asub linna südames. Kuid hoonele ligipääsetavus ning hoones liikumine on raskendatud, mistõttu vajab hoone investeeringuid.

Riigi Kinnisvara AS info kohaselt alustatakse Põlva riigimaja projekteerimistööde ettevalmistusega käesoleva aasta juulis. Täpsustatakse asutuste vajadusi ning koostatakse esialgne ruumiprogramm. Projekteerimistööd algavad 2020. aastal.

Riigimajas asuvad hetkel järgnevate asutuste esindused:  Maksu- ja Tolliamet, Põlvamaa Arenduskeskus, Põlvamaa Omavalitsuste Liit, Põlvamaa Partnerluskogu, Põlva Maakonna Spordiliit, Maaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Põlva talitus, Kagu Ühistranspordi keskus, Tööinspektsioon, Muinsuskaitseamet, Rahvakultuuri sihtkapital.

Praeguses hoones on võimalik kasutada kahte saali! Vaata lähemalt: https://www.polvamaa.ee/et/saalide-kasutus

 

Lisainfo:
Raul Tohv
Juhataja
Põlva talitus
Tel: 508 6750   
E-post: raul.tohv@fin.ee