« Tagasi

Ohvriabi spetsialist Anne Klaar pälvis presidendi ja justiitsministri tunnustuse

Reedel 24. mail toimus Eesti Ajaloomuuseumis tunnustustseremoonia, kus Vabariigi president Kersti Kaljulaid ning justiitsminister Raivo Aeg tunnustasid juba kolmandat korda tublisid inimesi, kes on andnud olulise panuse vägivalla ennetusse. Põlvamaalt sai tunnustuse Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi spetsialist Anne Klaar, kes tegeleb perevägivalla ohvrite ja lastega.

„Me oleme edukalt lõhkunud madalamaks märkamise müüri, mis kurje tegusid ümbritses. Sellega on meie Eestis nüüd juba paremini. Iga varjatud vägivalla ohver peab nagunii abi otsimiseks ületama sisemise müüri, et oma häbi – jah, häbi, kuigi nemad pole ju süüdi, tunnevad ohvrid tihti just häbi – ületada ja abi otsida. Kui lisaks sisemisele müürile on sein ees ka ühiskonnal, siis jõudu ei jätku. Selle teise tõkke, ühiskondliku eituse, saame ja osalt olemegi juba saanud kõrvaldada," ütles president Kersti Kaljulaid.

Justiitsminister Raivo Aeg rõhutas, et vägivallal, eriti lähisuhtes, pole ühtki õigustust. „See mõjub rängalt nii ohvrile endale kui ka vägivalda näinud lastele. Sel aastal auhinna saanud paistavad silma just sellega, et aitavad perevägivalla all kannatanuid ja probleemide küüsis lapsi. Ka riigi tasemel on need teemad väga olulised. Arendame järjepidevalt ohvriabi süsteemi, et kannatanud saaksid vajadusel kohe abi ja nõu. Lastele menetluses pöörame samuti suurt tähelepanu, et nad juba noorena kuritegevuse nõiaringi ei satuks, seda nii kannatanuna kui vägivalla mustreid korrates, toimepanijatena. Võtame selleks eeskuju nii Soomest kui Islandilt, kus laste riskikäitumise ja vägivalla ennetamisel on tehtud edusamme," rääkis minister.

Kokku esitati vägivallaennetuse auhinnale sel aastal 32 kandidaati, kellest komisjon valis välja kuus.

Anne Klaar on kannatanute abistaja ja võrgustikutöö keskpunkt Põlvamaal. Anne eestvedamisel alustati 2016. aastal just Põlvas MARACi koostöömudeliga, mis on mõeldud rasket vägivalda kogenud täiskasvanutele ja lastele. See andis indu ka teistele ja loodetavasti toimib mudel aasta lõpul juba kõikides maakondades. Anne on aktiivne võrgustikuhoidja ning igapäevase nõustamise ja juhtumikorralduse kõrval on ta alati oodatud lektor infopäevadel, seminaridel ja koolitustel nii Põlvamaal kui ka mujal. Anne jagab teadmisi parimatest töövõtetest ja vägivalla eripärast kõigile võrgustiku liikmetele: sotsiaaltöötajatele, lastekaitsespetsialistidele, haridustöötajatele, tugiisikutele, kogukonnaliikmetele, külavanematele, eakatele, noortele. 
Tema erilise hoole on pälvinud ühiskonna nõrgimad rühmad: lapsed ja eakad. Anne kaitseb neid kindlal meelel ja selgitab väsimatult, mida tähendab lähtuda lapse huvist ning miks on meil eakatevastane vägivald nii varjatud. Selles vallas on ta vaieldamatu eeskõneleja, kelle nõuandeid kuulatakse ja arvestatakse.

Palju palju õnne Anne Klaar!

 

Tunnustusest pikemalt Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Foto (autor Justiitsministeerium): Auhinna saajad koos president Kersti Kaljulaidi ja justiitsminister Raivo Aegiga

 

Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustööspetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post:  irena.viitamees@polvamaa.ee