Neli Põlvamaa kooli pälvivad Ettevõtliku Kooli baastaseme kvaliteedimärgised

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistab tänavu 25 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 4 õppeasutusele teise astme ehk hõbetaseme.

Põlvamaalt pälvivad kvaliteedimärgised Vastse-Kuuste Kool, Mooste Mõisakool, Saverna Põhikool, Kanepi Gümnaasium. "Ettevõtlik kool" või "Ettevõtlik lasteaed" kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

"Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga," selgitab Põlvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse koordinaator Kristel Koddala.

"Ettevõtlikke ja elus hakkama saavate noorte õpetamine ning toetamine on ühiskonnale üks olulisemaid eesmärke lisaks õpilaste akadeemilistele teadmistele. Ligikaudu pooled Põlvamaa koolid on liitunud ettevõtliku kooli haridusprogrammiga ja seega on õpilaste elus hakkamasaamine nende südameasjaks," ütleb Lennart Liba, Põlvamaa Arenduskeskuse juhataja.

Vastse-Kuuste Kooli direktor Inge Kalle: "Vastse-Kuuste koolipere on alati uuteks väljakutseteks ja põnevateks projektideks valmis olnud. Oleme enda jaoks selgeks mõelnud, et ettevõtlikkus on tahe ja oskus uusi asju kavandada ning ellu viia. Samuti teame nüüd, et mõistete ettevõtlus ja ettevõtlikkus vahele ei pea alati panema võrdusmärki. Ning et ettevõtlikkuse eestvedamiseks tuleb mõnikord ka tagant torkimisega tegeleda. Seda ikka parema tulemuse nimel".

Kanepi Gümnaasiumi Ettevõtliku Kooli koordinaatori Kristel Uiboupini sõnul paneb Ettevõtliku Koolina tegutsemine organisatsiooni vaatama rohkem enda sisse, andes mõnel juhul võimaluse seda teha justkui distantsilt, eemalt, mis võib välja tuua aspekte, mida varem polnud märganud või mõelnud. "Ettevõtliku Koolide võrgustikus ja koolitustel osalemine ning koordinaatori-poolne juhendamine annab hea võimaluse süstematiseerida kooli senist tegevust, vaadata üle enesejuhtimine vastavalt korrigeerida suunda ning täpsustada eesmärke, saavutamaks edasist arengut jõudmaks uuele sisulisele tasemele," lisab Uiboupin.

Põlvamaa Arenduskeskus tunnustab õppeasutusi järgmistel aegadel: 20.10 kell 08:30 Mooste Mõisakooli (Pargi tee 15, Mooste); 22.10 kell 09:00 Saverna Põhikooli (Kooli tee 6/2, Saverna küla), 22.10 kell 10:00 Kanepi Gümnaasium (Kooli 1, Kanepi) ja 22.10 kell 12:00 Vastse-Kuuste Kooli (Kesktänav 20, Vastse-Kuuste alevik). Etteteavitamisel on tunnustamisele oodatud ka ajakirjanikud.

Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel.

Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.
Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas.
Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

 

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2021:

Rakvere Rohuaia Lasteaed (Lääne-Virumaa)
Väike-Maarja Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Kohtla-Järve Kirju-Mirju Lasteaed (Ida-Virumaa)
Voka Lasteaed Naksitrallid (Ida-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2021:

Lohusuu Kool (Jõgevamaa)
Rakvere Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Haljala Kool (Lääne-Virumaa)
Tamsalu Gümnaasium (Lääne-Virumaa)
Tapa Lasteaed Pisipõnn (Lääne-Virumaa)
Rakke Kool (Lääne-Virumaa)
Tabasalu Lasteaed Tibutare (Harjumaa)
Lõpe Kool (Pärnumaa)
Koonga Kool (Pärnumaa)
Pärnu Rääma Põhikool (Pärnumaa)
Tõstamaa Keskkool (Pärnumaa)
Mikitamäe Kool (Võrumaa)
Värska Gümnaasium (Võrumaa)
Ambla-Aravete Kool (Järvamaa)
Roosna-Alliku Põhikool (Järvamaa)
Järva-Jaani Gümnaasium (Järvamaa)
Vastse-Kuuste Kool (Põlvamaa)
Mooste Mõisakool (Põlvamaa)
Saverna Põhikool (Põlvamaa)
Kanepi Gümnaasium (Põlvamaa)
Suure-Jaani Kool (Viljandimaa)
Haapsalu Viigi Kool (Läänemaa)
Haapsalu Linna Algkool (Läänemaa)
Palivere Põhikool (Läänemaa)
Kohtla-Järve Gümnaasium (Ida-Virumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 156 õppeasutust üle Eesti, neist 14 hõbe- ja 2 kuldtasemega õppeasutust. Põlvamaa liitunud õppeasutustega saab tutvuda siin: https://evkool.ee/vorgustiku-oppeasutused/?county=polvamaa

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisainfo:

Kristel Koddala
Noorte ettevõtlikkuse koordinaator
SA Põlvamaa Arenduskeskus
kristel.koddala@polvamaa.ee
www.evkool.ee