Koolivaheajal toimus Põlvamaa õpetajate ajajuhtimise veebikoolitus

Kevadisel koolivaheajal, 21. aprillil toimus Põlvamaa koolide haridustöötajatele veebikoolitus, mille teemaks oli „Arukas ajajuhtimine". Veebikoolituse viis läbi OÜ Selge Pilt koolitaja Kristjan Otsmann.

Veebikoolitus toimus Zoom keskkonnas ja osalejaid oli 11 Põlvamaa üldhariduskoolist.

Kolmetunnisel veebikoolitusel käsitleti erinevaid aja planeerimist puudutavaid teemasid:

  • miks on vaja ennast ajas juhtida;
  • päeva ja nädala planeerimise põhimõtted;
  • tõhusad tegevusnimestikud, aja jagamine erinevate tegevuste vahel;
  • kuidas leida olulisim tegevus ja millega tegutseda järgmisel hetkel.

Koolitusel anti juhised aruka ajajuhtimise juurutamiseks - kuidas hakata koolitusel õpitud võtteid kasutama oma töös ja elus. Lisaks said osalejaid koolitajalt huvitavaid interaktiivseid vahendeid paremaks ajaplaneerimiseks nii eraelus kui töömaailmas.

Veebikoolitus toimus koostöös Võrumaa Arenduskeskuse ja Valgamaa Arenguagentuuriga.

Koolitust rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist „Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".


Lisateave:
Kristel Koddala
ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee