« Tagasi

Kinnitati kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoorust toetust saanute nimekiri

Külaliikumise toetamiseks loodud kohaliku omaalgatuse programm (KOP) on veerandsaja aasta jooksul aidanud küla- ja kogukonnaseltsidel ellu viia erinevaid projekte. Viimase aasta jooksul on programmis toimunud palju muudatusi ja 2021. aasta kevadest käib taotlemine vaid läbi e-keskkonna. Seoses määruse muutmisega oli kevadise taotlemise tähtaeg tavapärasest kuu hilisem.

Aastas jagatakse KOP toetusi Põlvamaal tavaliselt suurusjärgus 40-45 000 eurot aastas, sel aastal erandlikult 71 774 eurot, sest Põlvamaa Omavalitsuste Liit lisas vahendeid muudest programmidest juurde.

KOP programm on aasta-aastalt läinud populaarsemaks ja eelmisel sügisel jäid paljud head projektid toetusest ilma, sest vahendeid ei jätkunud. Toetused jagatakse nii, et kevadvoorus 2/3 ja sügisvoorus 1/3 aastasest toetusmahust.

2021. aasta kevade vooru laekus tähtajaks 33 projekti, neist 10 meetmesse „Kogukonna areng" ja 23 meetmesse "Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine". Kokku küsitati toetust 97 325 eurot, sellest 21 516 eurot ürituste ja koolituste rahastamiseks ning 75 809 eurot investeeringuteks.

Hindamisele pääses 27 projekti, neist 17 rahastati kogusummas 48 221,94 eurot. Toetust saanud projekte saab vaadata https://www.polvamaa.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm.


Lisateave:
Kaisa Tammoja
Mittetulundusühenduste konsultant/KOP menetleja
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5109433
E-post: kaisa.tammoja@polvamaa.ee