Põlva vallavanemaks valiti Martti Rõigas

26. novembril toimunud Põlva vallavolikogu istungil valiti vallavanemaks senine abivallavanem Martti Rõigas.

Abivallavanematena asuvad tööle Arne Tilk (ehitus ja planeering) ja Koit Nook (haridus, kultuur ja sotsiaal).

Uude vallavalitsusse hakkavad kuuluma lisaks neile veel kolm vallavalitsuse liiget - Ester Tuiksoo, Indrek Žvirblis ja Tiiu Rüütle.

Foto: Põlva vald