Põlvamaa Arenduskeskus otsib parimaid terviseedenduse ja turvalisuse valdkonna edendajaid

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate, keda nomineerida 2021. aasta terviseedenduse ja turvalisuse valdkonna parimateks.

Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut või organisatsiooni, kes on:

·       panustanud rahvatervise ja/või turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas ja/või kogukonnas;

·       algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele;

·       kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;

·       algatanud ja/või arendanud valdkondade ülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;

·       pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas;

·       aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisel ja arendamisel.

 

Tervisedenduse ja turvalisuse statuudiga tutvu SIIN!

 

Ootame kandidaate viies kategoorias

 

Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja;

Põlvamaa tervisesõbralik organisatsioon või töökoht;

Põlvamaa tervise või turvalisuse tegu (sisuline või ehituslik)

Põlvamaa lasteaedade ja/või koolide silmapaistvad algatused tervise/turvalisuse valdkonnas

Põlvamaa noorte vanuses 7-26.a. tervise/turvalisuse tegu või sündmus.

Ettepanekud palume esitada etteantud vormidel, mille leiate kategooria pealkirja alt ning saata e-postil irena.viitamees@polvamaa.ee hiljemalt 17. detsembriks 2021 kell 16.30

Tunnustamine toimub 2022. aasta esimese pooles spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul.

Lisainfo:

Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa arenduskeskus
Irena.viitamees@polvamaa.ee
Tel: 55686111