Eestis algavad raamatukogupäevad

20.-30. oktoobril toimuvad üle-eestilised raamatukogupäevad "Kohtume raamatukogus", mis seekord on pühendatud ajakirjandusele.
 
Keskseks tähtpäevaks on 200 aastat esimese eestikeelse ja eestlase toimetatud laiema levikuga ajalehe - Marahva Näddala-Leht - ilmumisest. Ajalehe väljaandja Otto Wilhelm Masingu eesmärgiks oli jagada eesti rahvale uusi teadmisi ja laiendada inimeste silmaringi.
 
Põlvamaalaste jaoks on väga olulised veel kaks tähtpäeva. 1806. aastal ilmus Tarto maa rahwa näddali-Leht, mis oli üks esimesi talupoegadele mõeldud ajalehti maailmas üldse. Ajaleht jagas praktiliste nõuannete kõrval ka uudiseid laiast ilmast. Ajalehe väljaandmisega olid seotud Kanepi pastor Johann Philipp von Roth ja Põlva pastor Gustav Adolph Oldekop. Kahjuks lõpetas ajaleht Napoleoni sõdade tõttu ilmumise üsna ruttu. Lehenumbreid pole Eestis enam alles, kuid 1990ndate aastate algul leidis noor ajaloolane, praegune akadeemik Tõnu Tannberg need Peterburis Venemaa riiklikust arhiivis üles! (Vt „Tarto maa rahwa näddali-leht: buurimusi ja allikmaterjale", Ajalooarhiiv, 1998.)
 
1951. aastal alustas ilmumist ajaleht Bolševistlik Lipp, mis oli Põlva kauaaegse maakonnalehe Koit eelkäija. Koit kajastas põlvamaalaste tegemisi kuni 2019. aastani, seejärel võttis sama funktsiooni üle Lõuna-Eesti Postimees.
 
Muidugi on pilt ajakirjanduspõllul palju muutunud, paberväljaannete kõrvale on ilmunud digilehed. Tuletame meelde, et raamatukogud saavad lugejaid digilehtedele juurdepääsul abistada.
 
Ajakirjandusele on pühendatud mitu ettevõtmist. Verioral teevad lapsed ühiselt ajalehte. Põlvas on koostöös Karilatsi Vabaõhumuuseumiga väljas näitus eesti ajakirjandusloost. Suur osa näitusest on pühendatud Koidule. Väljas on esimene ja viimane number, ajalehega seotud esemeid (nt trükimasin) jne. Ajakirjandusteemaline on seekordne keskraamatukogu anagrammimäng.
 
Traditsiooniliselt toimub Põlvamaa maaraamatukoguhoidja päev, seekord Moostes. Ühtlasi tähistatakse Mooste raamatukogu 110. sünnipäeva. Äsja läbis raamatukogu kauaoodatud uuenduskuuri.
 
Lugejatega kohtuvad Contra (20. oktoobril kell 16 Kauksis ja kell 18 Põlvas), Jan Rahman (20. oktoobril kell 18 Savernas) ja Mudlum (28. oktoobril kell 18.30 Vastse-Kuustes).
 
Raamatukogupäevad raameski on tekkinud traditsioonid. Kõige populaarsem on ettelugemispäev 20. oktoobril, aga ette loetakse ka teistel päevadel. Pikaajaliseks tavaks on tuntud inimene raamatukogus. Meie maakonnas laenutab seekord Kanepi vallavalitsuse töötaja Küllike Kaldoja (Krootuse raamatukogus).
 
Raamatukogud eksponeerivad palju ilusaid ja põnevaid näitusi ja lähemalt saab ettevõtmiste kohta kogu Eestis ja muidugi Põlvamaal lugeda SIIT,  kuid praeguste heitlike olude tõttu võib kavas siiski ette tulla muudatusi.
 
Kõik huvilised on raamatukoguüritustele väga oodatud. Palume kinni pidada ohutusnõuetest.
 
Esimesed raamatukogupäevad peeti 1991. aastal, need olid pühendatud soome-ugri rahvastele ja aitasid panna aluse kaasaegsele hõimuliikumisele.
 
Põlva Keskraamatuikogu