Põlvamaa Partnerluskogu avas projektitoetuste taotlusvoou

7.- 20. oktoobrini on avatud Põlvamaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoor.

Taotlusvoorus on 3 meedet. Meede 1 "Ettevõtlusele hoo andmine", meede 2 "Kogukondade ja kogukonnateenuste arendamine" ja meede 3 "Heakorrastatud ja turvaline elukeskkond".

Ettevõtlusmeetmes on maksimaalne toetusesumma ühe projekti kohta 30 000 eurot ja teistes meetmetes 20 000 eurot.

Toetuse kogueelarve taotlusvooru kohta on pisut üle 880  000euro.

3.jaanuarist avaneb täiesti uus meede – meede 4 "COVID-19 kriisist tingitud majandusraskuste leevendamine". Selles meetmes on maksimaalne toetusesumma ühe projekti kohta 20 000 eurot ja toetuse kogueelarve taotlusvoorus on veidi alla 180 000 euro.

Taotlusi saavad esitada Põlva, Kanepi ja endise Veriora valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Projektitoetuse taotlused tuleb esitada e-pria keskkonda.

Tingimustest täpsemalt www.partnerluskogu.ee