Põlvamaa elanikud on oodatud osalema liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringus

Põlva Maakonna Spordiliit algatas koostöös Põlvamaa Arenduskeskuse ja Tartu Ülikooli Pärnu kolledžiga liikumisharjumuste ja -hoiakute uuringu, mille sihtrühmaks on Põlvamaa 15 – 79 aastased elanikud.

Uuringu eesmärgiks on kaardistada Põlvamaa elanike liikumisharjumused ning -hoiakud, et nendele tulemustele tuginedes planeerida maakonna arengut.

Uuringu läbiviimiseks kasutatakse Tartu Ülikooli Pärnu kolledži abi. Metoodilise mudeli koostamise ning analüüsi eest vastutab sotsiaaltöö osakonna statistikaassistent Kandela Õun. Põlvamaa spordiliidu rolliks on uuringu küsimustiku levitamine ning tutvustamine.

Laekunud vastuste põhjal analüüsitakse tervisespordiradade, kergliiklusteede ja välijõusaalide kasutamist. Samuti selgitatakse välja asjaolud, mis takistavad või vastupidi toetavad inimestel regulaarselt liikumisega tegelemast.

Põlvamaa inimeste osalemine uuringus on meie maakonna jaoks oluline, sest tuginedes tulemustele saavad meie omavalitused/spordiorgansatsioonid/tervisedendajad pakkuda edaspidi paremaid sportimistingimusi, lahedaid liikumisharrastuse-tervisedenduslikke üritusi ja spordivõistlusi.

Maakonna uuringu põhjal saab võrrelda Eesti ja Põlvamaa elanike erisusi ning kas ja kuidas Põlvamaa tihe- ja hajaasustuste elanike tulemused erinevad üksteisest ja Eestiga üldiselt.

Küsitlus on mõeldud täitmiseks igale Põlvamaa elanikule vanuses 15+ eluaastat. Olete oodatud küsitlusele vastama ja küsitlust edasi jagama oma Põlvamaa sõprade ja tuttavate seas.

Palun võta see aeg ja täida Põlvamaa liikumisharrastuse ja –hoiakute uuring

Esialgse plaani kohaselt on uuringu tulemusi kavas tutvustada selle aasta juulis.


Lisateave:
Ingrid Muuga
sekretär
Põlvamaa Spordiliit
polvasport@gmail.com

Irena Viitamees
ennetustööspetsialist
Põlvamaa arenduskeskus
irena.viitamees@polvamaa.ee