Avatud on 34. „Mino Võromaa“ kirjatööde võistlus

Võru Instituut on kuulutanud välja järjekordse, 34. laste ja noorte võrukeelsete kirjatööde võistluse „Mino Võromaa". Tööde saatmise tähtaeg on 10. märts.

Võistlusele oodatakse igasuguseid kirjatöid: jutte, luuletusi, kahekõnesid, mõtisklusi jne. Töid hinnatakse vanuserühmade kaupa (1.–3. klass, 4.–6. klass, 7.–9. klass, 10.–12. klass). Paremad kirjutajad saavad auhinna ja nende tööd avaldatakse kogumikus, mis on kavas välja anda pärast 35., st juubelivõistlust.

Valida saab tänavu viie teema hulgast:
1. Vanasõna ütles, et …
2. Kuis ma hinnäst tõpi vasta kaidsa
3. Kõgõ parõmb kingitüs
4. Egäl tsirgul uma laul
5. Krokotill tekk pallo nalla

Nagu alati võib aga kirjutada ka omale meelepärasel, vabalt valitud teemal. Võistlustööd tuleks saata tähtajaks e-postil kaile.kabun@wi.ee või postiga Võru Instituuti.

„Mino Võromaa" kirjatööde võistlust peetakse Eesti kõige vanemaks laste kirjalike loometööde võistluseks.