Lõuna-Eesti turismiklaster alustas tööd ja tutvustas turismistrateegiat

Aasta alguses alustas tööd viie maakonna ettevõtjate, turismiorganisatsioonide ja EAS-i koostööna Lõuna-Eesti turismiklaster, mis tutvustas 12. jaanuaril toimunud veebiseminaril Lõuna-Eesti turismistrateegiat. Lõuna-Eesti turismiklastri loomise initsiatiiv tuli Lõuna-Eesti turismiettevõtjatelt, kes näevad vajadust suurema koostöö ja ühiste turundustegevuste järele. Klastri esimene rahastus- ja tegevusperiood on 2021-2023.

Lõuna- Eesti turismistrateegia on valminud Tartu, Jõgeva, Põlva, Võru ja Valga maakondade ühisprojektina, strateegiat aitas kokku panna Civitta meeskond. Protsessi olid kaasatud Lõuna-Eesti turismiettevõtjad, maakondlikud arendusorganisatsioonid ning turismivõrgustikud, strateegia koostamise raames viidi läbi ettevõtjate ootuste kaardistus ning toimusid aruteluseminarid. Strateegia koostamise raames lepiti kokku ühine visioon ja arengusuunad Lõuna-Eesti turismi arendamiseks aastatel 2021-2025, mis on aluseks Lõuna-Eesti turismiklastri tegevusplaanide koostamisel. Samuti annab strateegia ülevaate hetkeolukorrast, peamistest sihtturgudest ja ühistest strateegilistest eesmärkidest turismivaldkonnas.

Lõuna-Eesti turismistrateegia koostamist rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine" meetme "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" tegevuse 5.4.2. "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" - raames.

Tutvustusseminari saab järgi vaadata ja strateegiaga tutvuda https://visitsouthestonia.com/turismiklaster/.
 

Foto (Tartu Linnavalitsus): Lõuna-Eesti turismiklastri toimimismudelit tutvustav seminar ERM-is
 

Lisateave:
Kertu Vuks
Turismiklastri projektijuht
Tel: 5813 7086
E-post: kertu.vuks@visittartu.com