Põlvamaal on toimumas ettevõtlike noorte sügiskool

12. oktoobril sai avastardi Põlvamaa koolide 4.-6. klasside õpilaste ettevõtlike noorte sügiskool, kus saavad ettevõtlusalaseid algteadmisi ca 190 õpilast üheksast Põlvamaa üldhariduskoolist.

Sügiskooli Põlvamaal viisid läbi MTÜ Ettevõtlusküla koolitajad Liis Tenno ja Evelin Rätsep. Algse ideena pidi juuni alguses toimuma Põlvamaa ettevõtlike noorte suvelaager, kuid seoses riigis kehtinud eriolukorraga tuli tegevused ümber planeerida. Ettevõtluslaagrist sai ettevõtluskoolitus kaheksas erinevas koolimajas üle Põlvamaa, kus läbi erinevate tegevuste leiti koostöiselt vastuseid ettevõtlusealastele küsimustele.

Ettevõtluskoolitusel õppisid osalejad meeskonnarolli tähtsust ning said genereerida oma esimese äriidee, mida pakkuda kooli jõululaadal. Iga meeskond harutas oma äriidee üksipulgi detailideks, koos arutati läbi tooraine vajadus ja töökorraldus. Igal meeskonnal tuli koostada oma ideest plakat ja ideelaadal teistele tutvustada. 

Päeva teises pooles mängiti simulatsioonimängu „EXPO", kus igale osalejale jagati nn isiklik raha ja meeskonnale nn ettevõtte raha. Etteantud isikliku rahaga sai osta teiste tooteid ning tuli müüa enda meeskonna tooteid. Oluline oli ostuprotsessis meeles pidada, et isiklik raha tuleb ettevõtte rahast eraldi hoida. Simulatsioonimängu lõpus analüüsiti palju tulu teeniti, müügitehnikaid, arutleti isikliku ja ettevõtte rahade erinevust; maksti meeskonnaliikmetele palka. Tagasisideringist Ahja kooli ettevõtluskoolituselt jäi meelde ühe õpilase vastus: „Ma ei teadnud, et kohviku tegemine on nii keeruline."

„Iga koolituspäev on olnud väga erinev ja õpetlik," sõnas koolitaja Evelin Rätsep. „Meie kasutatavad õpetamismetoodikad erinevad paljuski igapäevaselt koolis kasutatavatest.  Püüame suunata õpilasi rohkem kuulama, arendame meeskonnatööoskust, loomingulisust, esinemisjulgust. Need on väga olulised oskused nii õpilaste igapäevases elus kui ka tuleviku ettevõtluses."

Novembrikuusse jäävad veel kahe kooli ettevõtluskoolitused – Põlva Kool ja Räpina Ühisgümnaasium.

„Hea on tõdeda, et koolidel oli väga suur huvi ettevõtluskoolitusel osaleda," sõnas Põlvamaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuht Kristel Koddala.

Ettevõtluskoolituse toimumist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme "Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks" projektist "Põlvamaa PATEE programm 2020-2023".
 

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee