Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise väikeprojektide toetus

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem allkirjastas määruse, mille kohaselt hakkab Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium läbi EASi pakkuma täiendavat tuge COVID-19 puhangust kannatada saanud turismiettevõtjatele, et tagada turismisektori ettevõtjate jätkusuutlikkus ning konkurentsivõime kriisijärgses majandusolukorras.

Määruse kohaselt muutuvad EASi turismiettevõtete ärimudelite rakendamise toetuse tingimused.

Ettevõtete projektide omafinantseering väheneb 40%-lt 20%-le ning lisandub täiendav võimalus taotleda väikeprojektide toetusele.

Väikeprojektide toetust hakatakse pakkuma turismiettevõtja eriolukorrast tulenevate

-mõjude leevendamiseks

- tegevuste ümberkorraldamiseks

- teenuste või toodete arendamiseks

- turule toomiseks

- eriolukorra järgse ärimudeli muudatuse ettevalmistamiseks

Väikeprojektid võivad olla iseseisvad arendused või ka suure turismi ärimudeli arendusprojekti ettevalmistavad tegevused. Väikeprojekti toetuse maht on 5000- 20 000 eurot turismiettevõtja kohta.

Abikõlblikud kulud:

  • teenuste sisseostmine planeeritud tegevuste elluviimiseks
  • projektimeeskonna personalikulud, va projektijuhtimistasu (maksimaalselt 50% projekti abikõlblikest kuludest)
  • ehitamise kulud (sh ehitamist ettevalmistavad kulud)
  • turundamisega seotud kulud (va turismimessi kulud Eestis ning väljaspool Eestit turunduspinna ostu kulud)
  • klienditeekonnaga seotud materiaalse vara ost

Turismiettevõtjad saavad toetusi taotleda läbi EASi alates 21. maist.

Toetuste täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt!