Saare Arenduskeskus kutsub ettevõtjaid messikülastustele!

Saare Arenduskeskus korraldab 2020. aastal ettevõtjatele kaks külastust rahvusvahelistele messidele.

Messikülastusega saavad ettevõtjad parema ülevaate erinevatel turgudel toimuvast ning saadud kogemused motiveerivad tegelema oma ettevõttes tootearendusega uutele turgudele sisenemiseks. Innustame osalejaid otsima ja märkama võimalusi oma ekspordi kasvatamiseks.

Loome ettevõtetele võimaluse viia end kurssi uute toodete ja tehnoloogiatega, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul. Messikülastustega luuakse eeldus eksporti toetava suhtlusvõrgustiku tekkimiseks Eesti ettevõtete seas.

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti Äriregistrisse kantud äriühingud, kes vastavast messist kasu võiksid saada. Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Messikülastused on tasulised.

Messide kirjeldused, täpsem info ja registreerimine: https://www.sasak.ee/est/ettevotjale/messikulastused-2020

Registreerimine 2020. aasta külastustele on avatud kuni 20. detsembrini 2019.