Väärikad mootorsõidukijuhid kogusid teadmisi

6. novembril toimus Põlva riigimajas väärikate mootorsõidukijuhtide koolitus. Osalejad said ülevaate liiklusolukorrast Eestis, liiklusõnnetuste põhjustest ning suurematest muudatustest liiklusseadusest.

Koolitusel räägiti eaka liikleja igapäevastel sõitudel ette tulevatest probleemidest ja vanusega kaasnevatest riskidest. Teoreetilise koolituspäeva teises osas andis tervishoiutöötaja ülevaate eaka autojuhi riskihindamise testist, nägemisest ja silmahaigustest, reageerimiskiirusest ning selle võimalikust muutumisest lähtuvalt vanusest, tähelepanust, kuulmisest ja erinevatest haigustest, ravimite kõrvalnähtudest ning nende ebasoodsast koostoimest juhtimise seisukohalt.

"Teoreetilisel õppepäeval jagati väärikad õppijad gruppidesse ning lisaks etteantud koolituse teemadele olid nende endi teadmised ja kogemused aluseks ühistele arutelule. Koolituse alguses palusime eakatel kirjeldada liikluses nende muresid või kitsaskohti," kirjeldas koolitaja Jana Õnneleid.

Hiljem ootas osalejaid ees sõiduosa, kus igale koolitatavale oli personaalne, kaks akadeemilist tundi kestev praktiline sõiduõpe koos tagasisidega koolitajalt.

"Igal väärikal sõidukijuhil olid enda sõidutundi kaasa võetud soovid ja mured, millele leidsime lahendused läbi praktika. Mitmed koolitusel osalejad soovisid õppida ja harjutada parkimist nende jaoks keerulistes kohtades. Kitsaskohtadeks olid sõiduki õige paiknemine sõiduteel- pigem sõideti sõiduteel telgjoone kõrval. Manöövritest vajasid korrigeerimist vasakpöörded, sest manöövril ei tohi sattuda vastassuuna vööndisse. Kõik koolitusel osalejad said näpunäiteid sellest, kuidas juhi istekoht autos seadistada turvaliseks, aga samas mugavaks. Kui koolitusel osalejal oli küsimusi enda sõiduki juures erinevate nuppude ja kangide kohta, siis vastused nad ka said. Mulle tegi rõõmu ühe proua saavutus. Nimelt ei olnud ta kunagi juhtinud kaasaegset sõidukit. Ziguli, millega ta ise sõitis ei olnud tehniliselt korras. Nii võttis ta julguse kokku ja proovis sõita koolitaja autoga, millega ta kohanes kiiresti sõidutunni lõpus nägin tema õnnepisaraid. Ta oli ka ise rahul, et sai hirmust üle sõita võõra autoga," rõõmustas Õnneleid.

Koolitus toimus Põlvamaa Arenduskeskuse ja Maanteeameti koostöös, mille viisid läbi koolitajad Toivo Õnneleid, Jana Õnneleid ja Liia Raud.

Foto (Irena Viitamees): Väärikate liikluskoolitus Põlva riigimajas
 

Lisateave:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee