Kvaliteedimärgise Põlvamaa Rohelisem Märk uute taotluste tähtaeg on 30. novembril

Põlvamaa „Rohelisema märgi" kasutusõigust on oodatud taotlema juriidilised isikud (OÜ, MTÜ, SA jt) ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Põlvamaa "Rohelisem märk" on toote või teenuse kvaliteeditähis, millega märgistatakse piirkondlikku päritolu, kõrget kvaliteeti, looduslike materjalide kasutust ning keskkonnasõbralikku tootmist. Märgiga tähistatakse toidukaupu ja mahetooteid, loome- ja käsitööd, looduskosmeetikat, ehitus- ja viimistlusmaterjale ning teenuseid, mis kannavad edasi Põlvamaa rohelisema elu väärtusi.

Kaubamärgi omanik on SA Põlvamaa Arenduskeskus. Võrgustiku tegevusi, taotluste ettevalmistamise konsultatsioone, märkide väljastamist ja tingimustele vastavuse kontrolli koordineerib Arenduskeskuse ettevõtluse ja noorte projektijuht Kristel Koddala.

Põlvamaa Rohelisema Märgi 2019. aasta IV taotlusvooru avalduste esitamise tähtaeg on 30. november. Juhendid, tingimused ja taotluse vormid leiab veebilehel: https://polvamaine.ee/ettevotjale/.

Taotlused palume esitada e-postil kristel.koddala@polvamaa.ee.

Rohelisema Märgi taotlusi hindab komisjon koosseisus Kuldar Leis, Kaire Mets, Margus Timmo, Merilin Alve ja Indrek Maripuu.
 

Lisateave:
Kristel Koddala
Ettevõtluse ja noorte projektijuht
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5886 2207
E-post: kristel.koddala@polvamaa.ee