Kutse koolitusele: vaimse tervise esmaabi

Puutume igapäevatöös kokku inimestega ja sama tähtis kui oskus anda füüsiliselt esmaabi, et päästa inimeste elusid, on oskus märgata vaimse tervise muresid ja olla esimeseks, kes abivajajat toetab.

MTÜ Peaasjad ja Eesti Psühhosotsiaalse Rehabilitatsiooni Ühing kutsuvad koolitusele:

  • spetsialiste, kes töötavad kohalikes omavalitsustes;
  • spetsialiste, kes töötavad haridusvaldkonnas;
  • sotsiaalteenuste osutajaid;
  • kogukonnaliikmeid, kes vaimse tervise probleemidega kokku puutuvad ja seetõttu vaimse tervise esmaabi osutamise strateegiaid omandada soovivad.

 

Koolituse tulemusel oskab osaleja märgata vaimse tervise probleeme ja pakkuda abivajajale esmast tuge ja infot.

Koolituse läbinu:

  • mõistab vaimse tervise esmaabi tegevuskava põhisammusid;
  • tunneb ära erinevatele vaimse tervise probleemidele viitava käitumise ja olulised riskifaktorid ning seostab vastavate probleemidega;
  • tunneb ära häbimärgistamise mõju vaimse tervise häirega inimesele.

Varasemate "Vaimse tervise esmaabi" koolituste tulemusel on osalejad saanud selgeks esmaabi põhisammud kui ka oluliselt julgemaks abi osutamisel.

2019. aastal toimub 20 koolitust üle Eesti. Koolituse kogumaht on 12 tundi, kummalgi päeval 6 tundi. Koolitus toimub eesti keeles. Ootame, et osaleja saab osa võtta vähemalt 90% õppetööst.

Koolituse hind osalejale on 25 (+KM) eur. Ise tuleb hoolitseda koolitusega seotud transpordi, majutuse ja toitlustuse eest.

Koolitus toimub hotell Pesa II korrusel seminariruumis, Uus 5, Põlva.

Koolitusele registreerimine:

PÕLVA 23.-24.09 Põlva VTEA koolitus 23.-24.09

Koolitust viiakse läbi projekti "Vaimse tervise alase esmaabi kättesaadavuse suurendamine"raames, mida rahastab HMN.

Lisateave koolituste kohta: kadri@peaasi.ee