Kutse: Hakkame Santima mentorkoolitused

Kutsume kogukondade eestvedajaid, seltsingute ja kogukondlike ühenduste juhte, õpetajaid, kollektiivide juhte, noortekeskuste juhte ja teisi huvilisi mentorkoolitustele!

Koolitus koosneb kahest osast ning valida saab osalemise endale sobivas piirkonnas.

''Hakkame santima!'' 2019 mentorkoolitused

"Hakkame santima!" aktsiooni raames toimuvad 2019. aastal kahepäevased mentorkoolitused üle Eesti viies piirkonnas - Tartus, Tallinnas, Kohtla-Järvel, Haapsalus ja Saaremaal.

Koolituse sisu on kadrikombestiku tutvustamine koos praktikumiga ning töö kogukondadega - inimeste kaasamine ja motiveerimine.

Sihtgrupp on kollektiivide juhid, kogukondade eestvedajad, rahvamajade juhatajad, õpetajad (lasteaed ja kool), noortekeskuste töötajad, mäluasutuste töötajad jt huvilised.

Koolitus on osalejatele tasuta, grupp on kuni 25 inimest.

Registreerumine: https://www.mardipaev.com/registreeru-koolitusele.html

Koolitused toimuvad Rahvakultuuri Keskuse ja Eesti Folkloorinõukogu koostöös.

Esimese õppepäeva kadrisandikombestiku koolituse sisu:

Folklorist ja Eesti Kirjandusmuuseumi teadur Reet Hiiemäe annab ülevaate sanditamiskombestikust fookusega kadripäeval. Praktilisel koolitusel õpitakse tundma kadrisandi jooksmise kombeid, nende olulisust tänapäevas, tutvustatakse kadriperekonda ja erinevaid ehtimise ja maskeerumise võimalusi.

Viiakse läbi praktiline kadrisandijooks, mille käigus lauldakse kadrilaule ja mängitakse mänge. Samuti võetakse läbi ka muid kadrisantimise käigus vajaminevaid oskusi.

Praktilise kadrisandi kombestiku koolituse viivad läbi praktikud ja kogukonna eestvedajad Kairi Leivo Tallinnas, Tartus ja Kohtla-Järvel ning Mari Lepik Saaremaal Kärlas ja Haapsalus.

Teise õppepäeva kogukonna kaasamise koolituse sisu:

Koolitusel saab häid näpunäiteid kogukonna tõhusamaks kaasamiseks ja motiveerimiseks. Koolitusel mängitakse läbi osalejate enda planeeritava ürituse korraldamine koos analüüsiga seoses selle aasta kadripäevaga. Koos vaatame mida planeerite teha, keda ja millal kavandate kaasata, milline on ajatelg, eelarve.

Koolituse viivad läbi Tartus, Kohtla-Järvel ja Saaremaal Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ) ning Tallinnas ja Haapsalus Eha Paas (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ, Vabatahtlike Värav).

Eesmärk: piirkondades head sanditamiskombestiku tundjad ja eestvedajad, praktikud, kellel on ettevalmistus sanditamiskombestiku koolituste läbiviimiseks kui ka mardi- ja kadrijooksmise eestvedamiseks ja kogukonna kaasamiseks.

Sihtgrupp: "Hakkame santima!" kuraatorid ja piirkondlikud eestvedajad, kogukondade eestvedajad, rahvamajade juhatajad, õpetajad (lasteaed ja kool), noortekeskuste töötajad, mäluasutuste töötajad

Osalejatel jääb katta sõidukulu ja lõuna.

Koolituse toimumise kohad ja kuupäevad:

Tallinn, Rahvakultuuri Keskus (Vilmsi 55) 5. ja 12. oktoober

Tartu, Tiigi Seltsimaja (Tiigi 11) 12. oktoober ja 19. oktoober

Kohtla-Järve, Vahtra Loomemaja 19. ja 26. oktoober

Haapsalu (Lahe 8) 25. oktoober ja 8. november

Saaremaa, Kärla rahvamaja 9. ja 16. november

Koolituse kava

1. õppepäev

11.00 - 12.30 Ülevaade sanditamiskombestikust, fookuses kadripäev (Reet Hiiemäe, folklorist, Eesti Kirjandusmuuseum)

12.30 - 13.15 Praktiline osa. 21. sajandi kadrisandid (Kairi Leivo või Mari Lepik, kogukonna eestvedajad, praktikud)

13.15 - 14.00 Lõuna

14.00 - 15.30 Praktiline osa jätkub

15.30-15.45 Turgutuspaus

15.45 - 16.30 Praktiline osa jätkub. Kadrisantide õppejooks

2. õppepäev

Inspiratsioonikoolitus - kogukonna kaasamine ja motiveerimine

Läbiviijad Ivika Nõgel (MTÜ Partnerlus) ja Krista Habakukk (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ) või Eha Paas (Eesti Külaliikumine Kodukant MTÜ, Vabatahtlike Värav)

11.00 - 13.15 Kogukonna kaasamine ja motiveerimine, praktiline õpe

13.15 - 14.00 Lõuna

14.00 - 15.30 Praktiline töö: Osalejate endi planeeritava ürituse korraldamise analüüs - planeeritavad tegevused, meeskond, ajatelg, eelarve

15.30 - 15.45 Turgutuspaus

15.45 - 16.15 Jätkub. Kogukonna motiveerimine

16.15 - 16.30 Tagasiside, lõpuring

 


Lisateave:
Kati Taal
Põlvamaa rahvakultuurispetsialist
Rahvakultuuri Keskus
Tel: 799 8943 / 5802 2858
E-post: kati.taal@rahvakultuur.ee