Emakeele koolitus „Kuidas hoiduda kantseliidist?“ Põlvas

Väärt kiirkursus emakeeleoskuse parandamiseks.

Sisu:

  • Mis on kantseliit ja miks see tekib?
  • Millised on kantseliitlikud sõnavormid?
  • Mis on tühisõnad?
  • Kuidas ravida nimisõnatõbe?
  • Kuidas liigendada lauset?
  • Kasulikud keelehoolde allikad.

Sihtgrupp: Põlvamaa omavalitsuste töötajad, sh kultuuritöötajad, kultuurikorraldajad, rahvamajade ja kultuurikeskuste töötajad.

Koolitaja: kursuse viib läbi Keelehooldekeskus koostöös Rahvakultuuri Keskusega.

Kursuse kestus: üks päev, viis akadeemilist tundi.

Toimumise aeg ja koht:  27. veebruar kell 11 Põlvas, Põlva Riigimajas (Kesk 20)

Õpiväljundid, ehk koolituse läbinu:

  • oskab märgata kantseliiti,
  • teab tühisõnu ja väldib nimisõnatõbe,
  • teab, kuidas lauset liigendada.

Kursuse tasu: kursus on tasuta, seda toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Registreerimine: https://www.rahvakultuur.ee/Emakeele_koolitus_8222Kuidas_ho_3690.

Kontaktisik: Kati Taal, rahvakultuurispetsialist Põlvamaal,  kati.taal@rahvakultuur.ee.