« Tagasi

Mooste Rahvamuusikakoolis valmivad unikaalsed e-õpikud rahvapillide iseseisvaks õppimiseks

Mooste Rahvamuusikakool osaleb 2017. aasta jaanuarist alates rahvusvahelises Erasmus+ programmis "rahvapillide õppimise ja õpetamise metodoloogia koostamine ja praktikate vahendamine". Kaheaastase projekti tulemusel sünnib iseseisvaks kasutamiseks mõeldud e-kogumik, mis sisaldab 9 eesti, läti ja leedu rahvapilli mängimise õpetust.

Kolm Eesti rahvamuusikaeksperti on teinud pool aastat tööd, et kirja panna e-raamatuna oma pillispetsiifiline õppemetoodika, mille järgi saaks esimesed sammud viiuli või rahvakandle mängus õppida iga täiskasvanud asjahuviline. Tänaseks on suur töö koondatud kolmeks e-õpikuks, mis juhatavad algajat pilliõppurit samm-sammult läbi esmatutvuse kolme rahvapilliga: Teppo lõõtsa, rahvakandle või viiuliga.

Raamatusse kirja pandud õppemetoodikad põhinevad ekspertide endi pikal kogemusel täiskasvanute ja ka laste õpetamisel ning erialastel teadmistel rahvamuusikast.

Projekti juhtivekspert on Mooste Rahvamuusikakooli direktor, etnomusikoloog Krista Sildoja, kes tutvustab oma aastakümnete pikkusi praktiku kogemusi ja uurija-õpetaja tähelepanekuid rahvapärase viiulimängu metoodikas.

Kadri Lepasson (rahvakannel) ja Toomas Ojasaar (Teppo lõõts) õpetavad samuti Mooste Rahvamuusikakoolis ja on Eestis tuntud ning hinnatud rahvamuusikud.

Krista Sildoja ütleb, et rahvapärast viiulimängu, nagu ka keeltki tuleb õppida ning nagu ka keelt, on seda võimalik õpetada. Rahvamuusika õppimine nõuab kuulamist, eeskujusid, avatust ja tähelepanelikkust.

Projekti raames koostatud väärtuslikud ja unikaalsed e-raamatud on interaktiivsed, sisaldades mitmeid heli-ja videonäiteid ning võimalusi erinevate tehnoloogiliste vahendite kaudu omandada paremini pillimängimise tehnikaid (QR koodi kasutamine, fotod, videolingid jne).

Koostöös Moostes tegutseva kunstikeskusega MoKS alustati kadrilaupäeval e-raamatu jaoks vajalike helinäidete sisse mängimisega ja videoklippide tegemisega. Projekti raames on üheks põhimõtteks võimalikult paljude kohalike spetsialistide kaasamine ning nõnda saigi e-raamatu visuaalse disaini ja video-helitehniliste lahenduste välja töötamiseks võetud partneriks MoKSi helikunstnik ja fotograaf John Grzinich.

Projekti raames valmib kolm samalaadset raamatut ka Läti ja Leedu rahvapillidest. E-õpiku lõplik valmimine on 2018. aasta sügis. Raamatutes kirjeldatud innovaatilised pilliõpetamise ja -õppimise metoodikad on tulevikus hindamatuteks abivahenditeks kõikidele õpetajatele, folkloorirühmade juhendajatele, õppejõududele, dirigentidele ja ennekõike täiskasvanud rahvamuusikahuvilistele.


Fotol: Mooste Rahvamuusikakooli direktor Krista Sildoja mängib MoKSi ruumides linti e-raamatuga kaasas käivaid viiuliharjutusi


Lisainfo: https://folkmusicbaltics.weebly.com/

Projekti koordinaator Eestis: Rahvakultuuri Keskuse Põlvamaa spetsialist Kati Taal