Ühisnädal toob iga aasta novembris kaasa nädalajagu huvitavaid sündmusi üle Eesti. Kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul.

26. novembril saab sada aastat Eesti kodakondsuse kehtestamisest, mistõttu on 26.11-02.12.2018 toimuva Ühisnädala teema 100 aastat kodanikuühiskonda, kodanike aktiivsust ja liikumist Eestis. Ühisnädala eesmärgiks on väärtustada inimeste koosloomist, algatusvõimet, vastutusjulgust ning teadlikkust.

2013. aastast on üle Eesti toimunud nädala jagu erinevaid kodanikualgatuslikke sündmusi, mis koonduvad ühise nimetaja "Ühisnädal" alla.

Esmakordselt kogutakse sellel aastal Ühisnädala raames vabaühenduste tekkelugusid, et anda ülevaade kodanikuühiskonna arengust viimase saja aasta jooksul. Ülevaade esitatud lugudest valmib Eesti Vabariigi 101. aastapäevaks. Täpsema informatsiooni lugude kogumisest leiab: http://uhisnadal.ee/lugu/

Ühisnädala tegevusi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega. Nädala sündmusi korraldavad kümned organisatsioonid kodanikuühenduste, riigiasutuste ja äriettevõtete hulgast.

Ühisnädala sündmuste ellu viimist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV100 toimkond.

Lisainfo:
Veebikodu: http://uhisnadal.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/uhisnadal/