Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Põlvamaa koostöö Segebergiga sai hoogu juurde

21.-27. veebruaril külastas Põlvamaad taas Segebergi maakonna delegatsioon Saksamaalt. Kolme Põlvamaa valda väisasid Segebergi maavanem Jan Peter Schröder, volikogu esimees Claus Peter Dieck ja välissuhete ametnik Rüdiger Jankowski.

 

Segebergi delegatsiooni külastuse eesmärk oli tugevdada kahe maakonna koostööd hariduse, turismiarenduse ning ettevõtluse vallas. Saksamaa külalisi võõrustasid Põlvamaa juba kauaaegsed koostööpartnerid, kellega kavandati uusi koostöövõimalusi  ning arengustrateegiaid. Mitmetel ametialastel kohtumistel sõlmisid sakslased uusi kontakte haridustegelaste, spordiinitsiaatorite ja ettevõtjatega.

 

Külalised osalesid 22. veebruaril Mooste folgikojas Põlvamaa Omavalitsuste Liidu 25. tegutsemisaasta ja Eesti Vabariigi 101. aastapäevale pühendatud pidulikul koosviibimisel, kus anti üle Põlvamaa teenetemärgid. Pidupäeva tervituskõnes meenutas Schröder sõprussidemete algusaastaid ning tõdes, et koostöö kolme Põlvamaa vallaga peab jätkuma. „Sõprussidemete tugevdamine ja kogemuste vahetamine aitab nii Bad Segebergi kui ka Põlvamaa kogukondadel paremini hakkama saada tänapäeva väljakutsetega, sest meie kogukondlikud probleemid on väga sarnased," oli Segebergi maavanem veendunud.

 

Põlvamaa visiidi käigus kohtusid Segebergi maakonna juhid Põlvamaa kolme valla volikogu esimeestega ning vallavanematega, et arutada erinevaid koostöövõimalusi.

Segebergi maakonna juhid külastasid Põlva Riigigümnaasiumi, lastaeda "Lepatriinu", puiduettevõtet Arcwood, Mooste mõisakompleksi, Räpina sadamat ja Paberivabrikut, Räpina Aianduskooli, Krootuse põhikooli ja lasteaeda, ARKE Lihatööstust ja Kanepi Aiandit, Heino Tartese lõõtsatöökoda, Põlva haiglat ja uut perearstikeskust. Viimasena sõitis Segebergi delegatsioon Tartusse, kus linnapea Urmas Klaas tutvustas sakslastele ülikoolilinna. 

 

Räpina vallavanem Enel Liin täheldas visiiti kommenteerides, et seekordne kohtumine kauaste Saksamaa kolleegidega oli esimest korda mittevajaduspõhine. "Nüüdseks oleme võimelised koos jälgima kahe maakonna arenguid. Meie esmased sotsiaalsed vajadused on rahuldatud, koostöös saame keskenduda laiematele tegevustele ja teineteise tundmaõppimisele," kirjeldas vallavanem Liin kahe piirkonna koostööplaane.

 

Põlva vallavanem Georg Pelisaar pidas märkimisväärseks, et Segebergi maakonna tippjuhid leidsid aega ja tahet, et taas  kaasata meie inimesi ühistesse ettevõtmistesse. Selle tunnistuseks on peatselt toimuv lasteaiaõpetajate visiit Segebergi ja meie ettevõtjatele tehtud küllakutse Segebergi ettevõtlusmessile. Segebergi muusikud on kutsutud osalema lõõtspillifestivalile "Harmoonika". 

 

"Nüüdseks on meie piirkond arenenud niikaugele, et ka sakslastel on juba midagi õppida väkeselt Põlvamaalt. Nii saame ka meie olla kasulikud Segebergi inimestele, jagades neile omasid kogemusi ja teadmisi," rõõmustas Pelisaar.

 

Põlvamaa ja Segebergi sõprussidemed said alguse 1991.aasta kevadel, mil Bad Segebergi esindaja luges koostööprojekti ette Põlva Maavolikogus.

 

Segebergi praegune välissuhete ametnik Rüdiger Jankowski, kes oli ka kahe pirkonna koostöö alguse juures, on kavandamas  sõprussidemete 30.aastapäeva tähistamise pidustusi nii Põlvamaal kui Segebergis.

 

Segebergi maakond asub Saksamaa põhjaosas ja Schleswig-Holsteini liidumaa kagunurgas, mille pindala on üle 1300 ruutkilomeetri ning kus elab enam kui  270 000 elanikku.

 

Ülemisel fotol: vasakult Segebergi välissuhete ametnik Rüdiger Jankowski,  Põlva vallavanem Georg Pelisaar, Sege -bergi maavanem Jan Peter Schröder ja volikogu esimees Claus Peter Dieck Põlva Perearstikeskuses.

 

Alumisel fotol: Heino Tartes tutvustab lõõtspilliehituse eripära.

 

 

Foto: Leevi Lillemäe

 

 

Lisainfo:
Eve Neemsalu
Tegevjuht
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee