Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks

Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut või organisatsiooni, kes on:

  • panustanud rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas;
  • algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele;
  • kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;
  • algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
  • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas

Kandidaate saab esitada kahes kategoorias:

  • Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja või tervisesõbralik organisatsioon;
  • Põlvamaa tervise või turvalisuse tegu (sisuline või ehituslik).

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (1-2 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontakt, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide esitamiseks tuleb saata e-postil irena.viitamees@polvamaa.ee hiljemalt 14. detsembriks 2018.

Tunnustustseremoonia toimub 2019. aasta 11. jaanuaril spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul. 


Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee