Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

Põlvamaa 2018. aasta parimate tunnustamine tervisedenduse ja turvalisuse valdkonnas

Tervisedenduse valdkonna silmapaistvamaid inimesi ja algatusi on Põlvamaal tunnustatud juba aastaid. Ka 2018. aastal kuulutas Põlvamaa Arenduskeskus välja konkursi tervise ja turvalisuse valdkonda panustanute leidmiseks. Nominente esitati kahes kategoorias.

Põlvamaa tervise ja turvalisuse edendaja tunnustamiseks esitati kolm väärikat kandidaati:

Peeter Tigas on pika staažiga päästeala töötaja, kes alustas tööd 1990. aastal toonases Põlvamaa Tuletõrjeühingus. Südameasjaks on tal ennetustöö valdkond ja noorte harimine. Peeter koolitab riigikaitse õppe raames Põlva Gümnaasiumi noori ning juba aastaid osaleb ta oma meeskonnaga Põlvamaa 6. klassidele suunatud ohutusalases õppes, mis hõlmab palju tegevusi väljaspool tööaega. Samuti panustab Peeter aega ja jõudu vabatahtlike päästekomandode töö käivitamisse. Nende koolitamisega tegeleb ta nii Põlva- kui ka Võrumaal.

Janika Usin on aktiivselt panustanud rahvatervise valdkonna edendamisele maakonnas. Ta on algatanud tervisesündmuste sarja elanike liikumisharrastuse edendamiseks. Janika algatatud terviseliikumise sari pakub erinevaid eakohaseid liikumisvõimalusi alates pere noorimatest kuni vanaemade-vanaisadeni välja, soodustades nii tervislike eluviiside kujunemist noorte seas ja perekonnas. Osaleda võivad kõik, tähtis pole võit vaid osavõtt.

Anne Klaari ameti eesmärk on halva kohtlemise, hoolimatuse või vägivalla ohvriks langenud inimeste nõustamine, juhtumikorraldamine ja ennetustegevuse läbiviimine. Tema erilise hoole ja armastuse on pälvinud lapsed ja eakad, kes on ühiskonna nõrgemad grupid. Seda laadi juhtumite lahendamine võib osutuda tavaliselt keerulisemaks kuna ühiskonnas takerdume jätkuvalt hoiakute ja müütide rägastikku. Anne säilitab seejuures „sirge selja", peab läbirääkimisi erinevate ametkondadega, kutsub kokku vajaliku võrgustiku ning selgitab lõpmatuseni, mida tähendab lähtumine lapse parimast huvist. Anne nõuandeid kuulatakse ja arvestatakse.

Kategoorias Põlvamaa tervise ja turvalisuse tegu esitati kaks kandidaati: Põlvamaa lasteaedade koolieelikute spordifestival ja Põlva staadioni ümberehitamine.

Aitäh kõikidele kandidaatidele, kes te suure pühendumusega muudate Põlvamaad tervislikumaks ja turvalisemaks elukeskkonnaks - Teie panust on märgatud!

Põlvamaa 2018 aasta tervise- ja turvalisuse valdkonna edendajaid tunnustatakse koos Põlvamaa kultuuri- ja spordirahvaga ühisel tänuõhtul 11. jaanuaril Moostes.
 

Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee