Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Oodatakse kandidaate Põlvamaa teenetemärkidele

Põlvamaa Omavalitsuste Liit ootab 1. veebruariks 2018 taotlusi maakonna teenetemärkidele ja Põlvamaa aukirjale.

Põlvamaa vapimärgi (pildil) kui maakonna kõrgeima autasuga tunnustab Põlvamaa Omavalitsuste Liidu esimees isikuid, kes on silmapaistva töö ja tegevusega oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Põlvamaa vapimärgiga kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt.

2017. aastal pälvis Põlvamaa vapimärgi Mart Madissoon – Põlva maavanem aastatel 1998-2003, põllumajandusjuht ja Eesti Vabariigi üks taastaja.

Põlvamaa teenetemärgiga autasustatakse isikuid, kes on oma töö ja tegevusega aidanud kaasa maakonna arengule ja on paistnud silma maakonna jaoks olulise saavutusega.

2017. aastal pälvisid Põlvamaa teenetemärgi pianist ja helilooja Riivo Jõgi, võro kultuuri hoidja ja Uma Pido eestvedaja Triinu Laan ning ettevõtja Kalmer Lina.

Põlvamaa aukirjaga tunnustatakse füüsilisi või juriidilisi isikuid silmapaistvate saavutuste ja märkimisväärsete teenete eest maakonna arendamisel ning üksikisikuid silmapaistvalt eduka töö ja teenistuse või maakonna jaoks märkimisväärsete saavutuste eest.

2017. aastal said Põlvamaa aukirjad Marko Kikas, Leo Kütt, Huko Laanoja, Lennart Liba, Raivo Musting, Olvi Raie, Signe Strohm, Mai Tammvere, Anneli Tilk ja Aile Vals.

Kandidaate võivad esitada kõik isikud, asutused ja kollektiivid Põlvamaa Omavalitsuste Liidu e-postile polvamaa@polvamaa.ee või postiaadressil Kesk 20, 63308 Põlva.

Kandidaadi esitamisel tuleb ära märkida taotluse esitaja ja kontaktandmed, kandidaadi nimi, sünniaeg, elu- ja töökoht, kodakondsus, varem antud autasud ja teenete kirjeldus. Vastavad taotlusvormid leiab: www.polvamaa.ee/et/tunnustamine.

Teenetemärgid antakse üle Eesti Vabariigi 100. aastapäeva auks peetaval pidulikul maakondlikul vastuvõtul, mis 2018. aastal toimub koostöös Põlva vallaga.


Lisainfo:
Eve Neemsalu
tegevdirektor
Põlvamaa Omavalitsuste Liit
Tel: 5621 6688
E-post: eve.neemsalu@polvamaa.ee