Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

« Tagasi

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid

Haridus- ja Teadusministeeriumil on au tunnustada Aasta Õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab" kõiki neid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes. Elutööpreemia auhinnaga tunnustatakse riiklikul tasandil silma paistnud kuni kolme isikut, kelle aastatepikkune panus Eesti haridusse on pälvinud laiema avalikkuse (st riigi tasandil) kõrge hinnangu.

Kandidaate saab tunnustamiseks esitada 30. märtsist 26. aprillini, kokku 13 kategoorias:

1. Aasta lasteaiaõpetaja
2. Aasta klassiõpetaja
3. Aasta klassijuhataja
4. Aasta põhikooli aineõpetaja
5. Aasta gümnaasiumiõpetaja
6. Aasta kutseõpetaja
7. Aasta huvihariduse õpetaja
8. Aasta õppejõud
9. Aasta tugispetsialist
10. Aasta õppeasutuse juht
11. Aasta haridustegu
12. Aasta hariduse sõber
13. Elutööpreemia

Statuudid leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt https://www.hm.ee/et/gala.

Vabariigi Valitsus määrab Aasta Õpetaja kümne kategooria parimatele riikliku hariduspreemia suurusega 10 000 eurot ning lisaks kuni kolm riiklikku haridustöötaja elutööpreemiat suurusega 65 000 eurot. Väiksemate preemiatega tunnustatakse aasta hariduse sõbra ja haridusasutuse aasta teo laureaate.

Sellest aastast alates määratakse riiklik hariduspreemia lisaks senistele kategooriatele ka huviala õpetajale ja senise ühe asemel antakse välja kuni kolm haridustöötaja elutööpreemiat. Huviala õpetaja kategooria lisamine võimaldab paremini sidustada formaal- ja mitteformaalharidust ning saadab tunnustava ja huviala õpetajat väärtustava sõnumi kogu ühiskonnale. Elutööpreemiale esitatakse igal aastal väga palju väärikaid kandidaate. Valitsuse otsus võimaldab aastatepikkuse panuse eest tunnustada ning tänada senisest rohkem inimesi.

Auhinnad antakse välja Aasta Õpetaja galal "Eestimaa õpib ja tänab", mis toimub 3. oktoobril Alexela kontserdimajas.

Tunnustusüritust Aasta Õpetaja gala „Eestimaa õpib ja tänab" on korraldatud 2013. aastast. Ürituse peakorraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit. Galaõhtust teeb otseülekande Eesti Televisioon.


Lisateave:
Aivi Jürgenson
Hariduskorralduse osakonna peaekspert
Haridus- ja Teadusministeerium
E-post: aivi.jurgenson@hm.ee / gala@hm.ee