« Tagasi

TAI koolitus: kuidas kaasata õpilasi?

Koolituse eesmärk on toetada laste ja noortega töötavaid spetsialiste kaasamaks tegevustesse õpilasi. Koolituse tulemusel osalejad soovivad ja oskavad kaasata õpilasi koolielu puudutavate küsimuste lahendamisesse ja otsustusprotsessi nii, et õpilaste osalus koostöös ühise eesmärgi nimel on edukas kõigi osapoolte jaoks.

Kursuse läbinu:

  • tunneb kommunikatsiooniprotsessi seaduspärasusi,
  • teab kaasamise põhimõtteid,
  • oskab põhjendada õpilaste kaasamise vajalikkust ning edasi anda oma teadmisi  kolleegidele,
  • tunneb ja oskab kasutada laste ja noorte kaasamise erinevaid vorme,
  • oskab jagada vastutust, ära tunda ja äratada huvi õpilastes,
  • juhindub töös õpilaste reaalsest kaasamisest,
  • oskab kaasata õpilasi kooli tervisenõukogu töösse.

Koolituse sihtrühm on üldhariduskoolide, erikoolide ja kutseõppeasutuste töötajad ja tervisenõukogu liikmed sh kooli hoolekogu esindajad. 

Koolitus toimub 2.-3. mai hotell Pesa seminariruumides. Täiendav info ja registreerimine (veebilehe allosas): http://terviseinfo.ee/et/sundmused/event/2402