« Tagasi

Põlvamaa Arenduskeskus ootab kandidaate tervisedenduse ja turvalisuse valdkonna tunnustamiseks

Tunnustatakse Põlva maakonnas tegutsevat üksikisikut või organisatsiooni, kes on:

  • panustanud rahvatervise ja turvalisuse valdkonna edendamisele maakonnas;
  • algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside kujunemisele;
  • kujundanud ja/või väärtustanud tervist toetavat ja turvalist elukeskkonda;
  • algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul tasandil;
  • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise ja turvalisuse valdkonnas

Kandidaate saab esitada kahes kategoorias:

  • Põlvamaa tervise ja/või turvalisuse edendaja või tervisesõbralik organisatsioon;
  • Põlvamaa tervise või turvalisuse tegu (sisuline või ehituslik).

Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid: kandidaadi nimi, töökoht, amet, e-posti aadress, teenete loetelu või tegevuse kirjeldus (1-2 A4 lehekülg), ettepaneku tegija nimi, amet, kontakt, allkiri.

Kirjalikud ettepanekud kandidaatide esitamiseks tuleb saata e-postil irena.viitamees@polvamaa.ee hiljemalt 14. detsembriks 2018.

Tunnustustseremoonia toimub 2019. aasta 11. jaanuaril spordi-, kultuuri ja tervisedenduse ühisel tänuõhtul. 


Lisainfo:
Irena Viitamees
Ennetustöö spetsialist
Põlvamaa Arenduskeskus
Tel: 5568 6111
E-post: irena.viitamees@polvamaa.ee