« Tagasi

Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveametiga korraldab õpilastele aktsiooni PEATU, VAATA JA VEENDU

Maanteeamet koostöös Politsei-ja Piirivalveameti ning kohalike omavalitsustega korraldab koolide V-VI klasside õpilastele aktsioon PEATU, VAATA JA VEENDU! mille eesmärk on juhtida õpilaste tähelepanu sõidutee ületamise ohutusele reguleerimata ülekäiguradadel. Liiklusõnnetuste statistika järgi on üheks riskigripiks jätkuvalt 8–14-aastased jalakäijad. 

Aktsiooni raames viiakse septembris kooliõpilaste poolt läbi markeerimisaktsioon, mille käigus märgitakse ohtlike teeületuskohtade juurde kõnniteedele sõnum PEATU, VAATA, VEENDU!

* Augusti lõpus, septembri alguses kutsutakse projektis osaleda soovivad õpetajad Maanteeametisse infopäevale, kus antakse kätte markeerimisvahendid. 
* Septembri alguses toimuvad klassides vestlused liiklusohutusteemadel ning soovi korral viiakse läbi viktoriin. Selleks antakse materjalid ning meened kõikidele osalejatele.
* Lisavõimalusena saab kasutada koolitee kaardistamise rakendust https://koolitee.mnt.ee/
* Ohtliku(d) teeületuskoha(d) valib välja õpetaja koos õpilastega olles eelnevalt analüüsinud koos lastega kooliümbruse liiklust jalakäija seisukohalt. Ettepanekud markeerimiskohtadest saadetakse Maanteeametile kooskõlastamiseks.
* Septembris viiakse läbi markeerimisaktsioon ning õpetajad annavad Maanteeametile  lühikese tagasiside. Võimaluse korral osalevad ja aitavadiirkondlikud politseiametnikud tegevuste läbiviimisel.

Osalevate klasside arv ei ole piiratud. Osaleda soovitame ka neil koolidel, kes eelmisel aastal osalesid, sest markeerimissõnumid vajavad värskendamist!

Kuni 5. aprillini saab registreeruda. Registreerunud koolidega võetakse augusti lõpus ühendust.

2018. aastal osales projektis ligi 100 kooli. Sõnumeid markeeriti ligi 300 reguleerimata ülekäiguraja lähedale ja muudele ohtlikele kohtadele üle Eesti.

 

Lisainfo:
Kerli Tallo 
Ennetustöö osakonna ekspert
Maanteeamet 
Tel: 5568 1491