Põlvamaa kõrgeimaks tunnustuseks on PÕLVAMAA VAPIMÄRK, millega kaasneb rahaline preemia Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt. Põlvamaa Omavalitsuste Liidu poolt väljaantavad on ka PÕLVAMAA TEENETEMÄRKAUKIRI ja TÄNUKIRI.

Lisaks antakse Põlva maakonnas välja järgnevaid tunnustusi:

Põlvamaal valitakse aasta isa

Naiskodukaitse Põlva ringkond ja Kodutütarde Põlva ringkonnad koostöös Põlvamaa Omavalitsuste Liiduga korraldavad konkursi Põlvamaa aasta isa leidmiseks.

Aunimetus antakse isale, kelle peres kasvab või on üles kasvatatud vähemalt kaks tublit last. Aasta isa on perekonna väärtustamisel heaks eeskujuks ning tunnustatud ka väljaspool kodu. Aunimetuse saaja peab olema Põlvamaa elanik ja Eesti Vabariigi kodanik.

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 26. oktoober 2020. Kandidaate saavad esitada kõik, nii üksikisikud kui ka asutused ja ühingud.

Kandidaadi esitamisel tuleks ära märkida:

• kandidaadi nimi;
• elukoht;
• sünniaeg;
• laste arv (võimalusel ka vanused);
• tunnustamise põhjendus ning kandidaadi lühiiseloomustus;
• ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed;
• võimalusel lisada ka mõned fotod kandidaadi tegevusest, hobidest, perega koosolemisest vms.

Vabas vormis taotluse palume saata Naiskodukaitse Põlva ringkonnale aadressil Võru 3, Põlva 63 308 või e-postiga karin.kivi@naiskodukaitse.ee, märgusõnaks "Põlvamaa aasta isa".

"Põlvamaa aasta isa 2018" valib saabunud ettepanekute põhjal välja komisjon, mille kinnitab Naiskodukaitse Põlva ringkond. Aasta isa kuulutatakse välja pidulikul isadepäeva tähistamisel, kus kuulutatakse välja Põlvamaa Aasta Isa.

Isadepäeva tähistamise eesmärgiks on juhtida tähelepanu meeste rollile laste kasvatamisel ning väärtustada perekonda.


Lisateave:
Karin Kivi
Naiskodukaitse instruktor
Põlva malev
Tel: 5301 0117
E-post: karin.kivi@naiskodukaitse.ee