Tartu24 uudised

Hea võro või seto päritolu noor!
2024-03-04 13:29:00

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 kutsub seto, võro ja mulgi kultuuri tähtsaks pidavaid noori tulevaste omakultuuri eestvedajate koostööprogrammi. Tegu on Euroopa kultuuripealinnade Tartu 2024 ja Bodø 2024 ühisprojektiga, mis vältab aasta aega. 

Programmi jooksul on plaanis:

  • saami, seto, võro ja mulgi noorte kultuuri edendamise alaste ettevõtmiste kogemuste vahetamine ja teineteiselt õppimine
  • eestvedamisoskuste arendamine
  • ühise koostöö-näituse loomine
  • kogemuskülastus saamide juurde Põhja-Norras Euroopa Kultuuripealinnas Bodøs (juunis 2024)
  • saami noorte vastuvõtmine Lõuna-Eestis (augustis 2024)

Aktiivne omakultuuri tähtsaks pidav noor – anna endast märku! 

Ootame kuni ühe A4 pikkust lühiesseed teemal “Missugustes omakultuuri (võro, seto, mulgi) ettevõtmistes olen osalenud ja mida plaanin teha tulevikus omakultuuri edendamise heaks?”Esseed ootame aadressile kadri.laanmets@tartu2024.ee 10. märtsiks (k.a). 

Koostööprogrammist saab osa võtta kaks seto noort, kaks võro noort ja kaks mulgi noort vanuses 16–26. Samuti lisandub kuus saami noort. Programmi töökeeleks on inglise keel. 

Koostööprojekti “Rising young ambassadors in minority cultural field” rahastab Euroopa Liidu Erasmus+ programm.


 

 

eu